Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
12 mei 2017


Mariette Huizinga

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Huizinga, M
Functie:   Opleidingsdirecteur BA en MA
Afdeling, Faculteit:   Pedagogische wetenschappen, FGB
Email   m.huizinga@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

 

Onderwerp

Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap

Mijn project had als doel om een zichtbare en hoogwaardige interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap te ontwerpen, die stand houdt binnen de ontwikkelingen op facultair en universitair niveau. Een student die de interdisciplinaire track (BA en MA) Onderwijsneurowetenschap heeft gevolgd beschikt over kennis over leren en doceren in relatie tot de ontwikkeling van de hersenen en cognitie. Studenten worden binnen deze track opgeleid tot goede academische professionals die hun talenten inzetten en blijven ontwikkelen, en die als volwaardige gesprekspartner worden gezien in het maatschappelijke debat.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl