Trots op de studie!
12 mei 2017


Wim Boor

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Boor, W.P.
Functie:   Docent
Afdeling, Faculteit:   Rechtstheorie, rechtsgeleerdheid
Email   w.p.boor@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 

Onderwerp

Trots op de studie!

Mijn project heeft als doel de prestatiedruk te verhogen teneinde het studiesucces te vergroten. Daartoe wordt een aantal studieregels aangescherpt. Het doel is duidelijk meetbaar, dat wil zeggen: de tentamenresultaten nadat de regels zijn aangepast zijn goed te vergelijken met eerdere resultaten.
Het plan heeft ook als doel het gevoel van trots te vergroten bij student: de trots een student te zijn aan de Vu. Dat is uiteraard moeilijker meetbaar, maar het dit gevoel vormt de onderliggende motivatie om het plan uit voeren. Het vooruitzicht op betere resultaten zal er toe bijdragen dat de maatregelen acceptabel zijn.

De aan te scherpen regels komen te staan in de Onderwijs- en examenregelingen (OER):

1. De studiepuntennorm op basis waarvan aan het eind van het eerste en het tweede studiejaar (resp. 42 en 60 punten) een bindend studieadvies (BSA) wordt gegeven moet worden verhoogd naar 60 punten aan het eind van het eerste jaar.
2. Er moet een mogelijkheid komen om een vijf te compenseren met een zeven voor ander vak.
3. Deze compensatiemogelijkheid moet worden beperkt tot clusters van verwante vakken.
4. De mogelijkheid om deel te nemen aan de herkansing moet worden beperkt tot diegenen die een vier hebben behaald voor de eerste kans.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl