FiltersExperts

Sjirk Zijlstra
Nadia van der Pool
Annemarie Verhoef
Nadia van der Pool
Theo de Haan
Thecla Hekker
Bob van Oosten
J.I.L. Veugen
Nadia van der Pool
Nadia van der Pool
Sjirk Zijlstra Sjirk Zijlstra
Annemarie Verhoef
Theo de Haan Theo de Haan
Thecla Hekker
Bob van Oosten
J.I.L. Veugen

VU Onderwijslaureaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

Als netwerk van (en voor) docenten vindt KnowVU het belangrijk dat onderwijs de aandacht krijgt die zij verdient. Daar hoort ook bij dat winnaars van onderwijsprijzen, topdocenten, minstens zoveel voetlicht krijgen als andere universitaire laureaten. In samenwerking met de dienst Student- en Onderwijszaken VU (SOZ) en op initiatief van DocenTalent 2016 Sjirk... Lees meer

Professionalisering van tandarts-docenten
Door: Annemarie Verhoef     Tandheelkunde (ACTA)

SKO-project | Het doel van mijn projectplan is het bestaande beleid op het gebied van tandartsdocent-professionalisering bij ACTA te verduidelijken, waar nodig aanpassen en in gang zetten om te komen tot didactisch gekwalificeerde tandarts-docenten die vakinhoud overbrengen, onderwijs ontwikkelen en zicht hebben op hun eigen ontwikkelingspad binnen ACTA. Lees meer

Raamwerk onderwijsprestaties
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sinds mei 2015 kent de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties, het loopbaanbeleid voor WP waarin de prestaties op onderwijsgebied meer aandacht krijgen dan voorheen het geval was. Het Raamwerk is namelijk een goed instrument om als docent je positie mee te bepalen en je carrière mee te plannen. In 2017 zal... Lees meer

De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
Door: Theo de Haan     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak het beste werkt, welke uitleg uiteindelijk beklijft en welke toon daarbij moet worden aangeslagen. Ze gaan patronen herkennen in het voortdurend veranderende onderwijslandschap en worden daardoor... Lees meer

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
Door: Bob van Oosten     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, en er bestaat daarmee een... Lees meer

Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Een glansrijke carrière aan een universiteit vanwege je onderwijskwaliteiten? Onmogelijk, toch? Geert Ramakers, precies om deze reden onlangs benoemd tot universitair hoofddocent, vindt van niet: “Ik ben niet de eerste, en zeker niet de laatste.” Onder wetenschappers heerst vaak de gedachte dat een mooie carrière aan de universiteit... Lees meer

Promovendi ontevreden over didactische scholing
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

21 april 2016 – Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige scholing met lesgeven aan studenten. Ook hun begeleiding als docent laat te wensen over. Promovendi geven regelmatig les aan de universiteit, maar vinden dat ze daarbij... Lees meer

Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Heb je koud je masterdiploma binnen, word je ineens geacht les te geven aan groepen bachelorstudenten. Gaat dat wel goed, willen promovendinetwerk PNN en studentenorganisatie ISO weten. “We willen weten of promovendi die onderwijs geven voldoende begeleid worden”, zegt Charlotte Gaasterland van het Promovendi Netwerk Nederland. “Soms... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl