FiltersExperts

Michiel van Drunen
Trynke Hoekstra
Michael Reumerman
Michiel van Drunen
Duco Bannink
Mariette Huizinga
J.I.L. Veugen
Michiel van Drunen Michiel van Drunen
Trynke Hoekstra Trynke Hoekstra
Michael Reumerman
Duco Bannink Duco Bannink
Mariette Huizinga Mariette Huizinga
J.I.L. Veugen

Interdisciplinair onderwijs (verslag workshop)
Door: Michiel van Drunen     Amsterdam University College

Verslag KnowVU bijeenkomst | Wetenschappelijk onderwijs is nog steeds grotendeels georganiseerd in disciplines, maar de meeste complexe maatschappelijke vraagstukken kunnen we alleen begrijpen en aanpakken door ze te benaderen vanuit verschillende disciplines. Gelukkig staan studenten in de rij voor ‘interdisciplinaire opleidingen’, maar hoe bereiden deze hen voor op het... Lees meer

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers... Lees meer

Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
Door: Michael Reumerman     Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2017 | Samenwerking op de werkplek is nog nooit zo belangrijk geweest. In alle beroepsgroepen wordt samenwerking binnen en tussen verschillende afdelingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo ook in de medische wereld. Desondanks blijft dit vaak een punt van aandacht en kunnen deze problemen veel ongenoegen opwekken en... Lees meer

Liberal Arts in the Sciences – Interdisciplinarity in AUC’s Theme Courses
Door: Michiel van Drunen     Amsterdam University College

SKO-project | Most ‘Big Questions in Society’ cannot be understood, let alone addressed, by monodisciplinary research. Coming from Environmental Sciences, I am used to working with interdisciplinary research methods and in interdisciplinary teams, but it is not easy to teach the required associated interdisciplinary skills. Although such skills are... Lees meer

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
Door: Duco Bannink     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | Duco Bannink heeft gedurende de Leergang Onderwijskundig Leiderschap gewerkt aan de ontwikkeling van het concept academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs. Hij definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student. In het vervolg van het LOL-traject heeft... Lees meer

Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
Door: Mariette Huizinga     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Mijn project had als doel om een zichtbare en hoogwaardige interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap te ontwerpen, die stand houdt binnen de ontwikkelingen op facultair en universitair niveau. Een student die de interdisciplinaire track (BA en MA) Onderwijsneurowetenschap heeft gevolgd beschikt over kennis over leren en doceren in relatie... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl