FiltersExperts

Stefan Dekker
Mahmood Shafeie Zargar
Trynke Hoekstra
Nienke Stumpel
Kei Ogata
Dimitris Pavlopoulos
Niels Naaraat
Nadia van der Pool
Nadia van der Pool
Nadia van der Pool
Stefan Dekker
Mahmood Shafeie Zargar
Trynke Hoekstra Trynke Hoekstra
Nienke Stumpel
Kei Ogata
Dimitris Pavlopoulos Dimitris Pavlopoulos
Niels Naaraat

Nieuw: VU Onderwijscafé
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sinds deze maand heeft VU een eigen Onderwijscafé. Het VU Onderwijscafé is een plek waar iedereen met hart voor onderwijs elkaar ontmoet, waar docenten nieuwe contacten leggen en bestaande contacten onderhouden, waar onderwijservaringen worden uitgewisseld, waar nieuwe inspiratie wordt opgedaan bij onderwijsworkshops en waar collega’s van het UBVU, AVC,... Lees meer

Trynke, gefeliciteerd met de KnowVU Award!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws KnowVU | Op 30 november 2017 veroverde Trynke Hoekstra (UD BETA) de najaarseditie van de KnowVU Award 2017 met haar onderwijsidee 'Uit de bubbel'. Het voorstel van Trynke is om studenten Gezondheidswetenschappen te laten samenwerken met MBO zorg studenten, zodat zij van elkaar leren hoe zij binnen hun eigen... Lees meer

Flipping Structuur & (Re)activiteit (S&R)
Door: Stefan Dekker     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - najaar | Op basis van eerder succes met blended learning binnen de bacheloropleiding Farmaceutische Wetenschappen (FAR) en de ervaring van studenten hiermee, willen we in dit project de flipping-the-classroom methode toepassen. Zodoende verplaatsen we alle basiskennis naar zelfstudie middels digitale hoorcolleges en worden de vrijgekomen contactmomenten... Lees meer

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers... Lees meer

1+1=3, constructief en transparant samenwerken
Door: Nienke Stumpel     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | Canvas biedt al veel mogelijkheden om het samenwerken te ondersteunen; bestanden kunnen uitgewisseld worden, studenten kunnen online overleggen en zelfs gelijktijdig online aan opdrachten werken (de S van het GIPS model). Maar daarmee is nog niet automatisch voldaan aan de andere drie pijlers die nodig... Lees meer

Adding the third dimension to teaching models
Door: Kei Ogata     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | I propose to set up a 3D Photoscanning and Photogrammetry Laboratory to provide VU in-house service and support to the development of 3D models for education and related activities, including basic research. By using commercial structure-from-motion software packages, any set of partially-overlapping sequential images (i.e.... Lees meer

Making Statistics accessible to everyone
Door: Dimitris Pavlopoulos     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2017 | The aim of this project is to increase students’ mastery of Statistics by allowing frequent and customized testing with a new online tool that includes 600 questions of various types in introductory Statistics. This online tool covers all the topics that are discussed in courses... Lees meer

Peer-implemented video
Door: Niels Naaraat     Tandheelkunde (ACTA)

KnowVU Award 2017 | Door studenten te betrekken bij het ontwikkelen van kennisclips worden deze beter afgestemd op de leermethoden van de doelgroep. Dit geldt voor zowel het gekozen onderwerp alswel de stijl en essentie van de kennisclips. Daarnaast hoeven docenten zich op deze manier niet meer bezig te... Lees meer

Helpt een taaleis wel tegen steenkolengels?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Studenten klagen al jaren steen en been over het Engels van hun docenten. Vooral aan de technische universiteiten valt er veel te verbeteren. Een minimale taaleis voor docenten is er vaak wel, maar niet alle instellingen zijn even streng. Lees meer

Internationalisering? Graag, maar dan wel goed!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: de opleidingen aan hogescholen en universiteiten waarvan de voertaal niet meer Nederlands, maar Engels is. Met deze groeiende aantallen Engelstalige opleidingen, schieten inmiddels ook de opinieartikelen over dit onderwerp als paddenstoelen uit de grond. De ene commentator is een fel voorstander en... Lees meer

Lidewij en Ines, gefeliciteerd!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op de Dies Natalis van de VU zijn twee KnowVU-ers in de prijzen gevallen! Lidewij van Gils, universitair docent Latijnse taal- en letterkunde (FGW) won de DocenTalentprijs 2017. Juryvoorzitter Goosensen: ‘Lidewij van Gils heeft zich bewezen als een docent met bijzondere aandacht voor de wensen en initiatieven van haar studenten,... Lees meer

Tips voor opleidingscommissies nieuwe stijl
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Per 1 september zijn de artikelen uit de Wet Versterking Bestuurskracht die de opleidingscommissies (OLC’s) betreffen in werking getreden. Dit betekent dat deze commissies nu medezeggenschapsorganen zijn geworden en dat daarmee hun takenpakket is uitgebreid. Van zowel het management als van de commissies zelf vraagt dat veelal extra inspanning. De... Lees meer

Online Summer Prep-Campus SBE
Door: Ines Lindner     School of Business and Economics

In het project ‘Online Summer Prep-Campus’ wordt een online zomerprogramma georganiseerd voor aankomende BA studenten voor een vliegende start in September. (1) Het sociale doel is om een inclusieve cultuur te creëren via social media zodat studenten zich lid van de VU Community voelen en studiegenoten alvast eert kennen. Hierdoor... Lees meer

Leerlijnentool Universiteit Utrecht
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Universiteit Utrecht | De leerlijnentool draagt bij aan het visualiseren van gerelateerde onderdelen binnen een curriculum. In één oogopslag wordt duidelijk welke kennis en vaardigheden tijdens het curriculum aan bod komen en op welke wijze deze worden opgebouwd. De tool kan interactief worden ingezet en kan eenvoudig toegankelijk worden... Lees meer

iBook Bibliotheek Master Geneeskunde – Mobiel leren
Door: Jochen Bretschneider     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | De Mobile Learning Initiative (24 geneeskundestudenten, 7 basisartsen, een breed netwerk van AIOS en medische specialisten) heeft op basis van de artsraamplannen (die alleen de namen van aandoeningen vermelden) een structuur op een enkele platform ontworpen, die leren mobiel ondersteund en die de leerstof van het hele... Lees meer

Bachelorthesis in de Geneeskunde opleiding
Door: Tommy Pattij     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Wetenschappelijke doorbraken zijn essentieel voor medische vooruitgang. Dit betekent dat toekomstige artsen niet alleen goede dokters moeten zijn, maar ook wetenschappelijke ontwikkelingen moeten kunnen volgen en zo mogelijk hieraan een bijdrage leveren. De leerlijn academische vorming in de bachelor Geneeskunde, en de nieuwe invoering van de bachelorthesis... Lees meer

Matching gebruiken voor studiekeuzeadvies
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

SKO-project | Het doel van dit project was om een matchingsprogramma te ontwikkelen met een groot draagvlak binnen MNW dat gebruikt kon worden voor studiekeuzeadvies. We wilden de aankomende student(e) in staat te stellen definitief te bepalen of de MNW opleiding inderdaad bij hem/haar paste of niet. De verwachting... Lees meer

Flexibilisering Bacheloronderwijs, Curriculumherziening, Tutoraat, Academisch Burgerschap
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | De bacheloropleidingen van FSW zijn volledig herzien: - Opname 'opstapminoren' (in de keuzeruimte: ter verbreding van de eigen discipline en als voorbereiding op een reguliere eenjarige FSW-master of de tweejarige educatieve master). - Keuze uit drie Social Sciences for Society-trajecten: diversiteit, globalisering en de netwerkmaatschappij (in semester 2, 18... Lees meer

Vloggen als tool voor peer- en blended learning 
Door: Aafke Fraaije     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2017 | We willen een vak- en faculteitsoverstijgende methodiek ontwikkelen voor 'vloggen als tool voor peer en blended learning', door het idee eerst toe te passen binnen één specifieke opleiding. Voor het ontwikkelen van deze methodiek moet o.a. worden uitgezocht welk type student het meest geschikt is... Lees meer

Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
Door: Michael Reumerman     Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2017 | Samenwerking op de werkplek is nog nooit zo belangrijk geweest. In alle beroepsgroepen wordt samenwerking binnen en tussen verschillende afdelingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo ook in de medische wereld. Desondanks blijft dit vaak een punt van aandacht en kunnen deze problemen veel ongenoegen opwekken en... Lees meer

Diversiteitsensitief onderwijs
Door: Thea van Lankveld     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Informatie VU | Binnen LEARN! Academy is veel ervaring opgedaan met diversiteitsensitief onderwijs, in de vorm van docentprofessionalisering en curriculumontwikkeling. "We hebben onze aanpak uitvoerig geëvalueerd en delen graag onze inzichten door middel van het rapport Diversiteitsensitief onderwijs: werk in uitvoering. Lees meer

Best practices digitaal toetsen
Door: Silvester Draaijer     VU

KnowVU bijeenkomsten (verslag) | In de drie bijeenkomsten kwamen de achtergronden en uitgangspunten van digitaal toetsen aan bod, plus voorbeelden vanuit de praktijk. Hoofddoel was het uitwisselen van kennis en het opdoen van ideeën. Lees meer

Onderwijs zonder opdrachten: leren in een Deltastroom
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Artikel OnderwijsInnovatie | Uitgangspunt van deze pilot was dat de studenten zelf gedurende het studietraject bepalen hoe zij komen tot de door de opleiding vastgestelde leeruitkomsten van het tweede studiejaar. Door middel van interviews zijn de ervaringen van de deelnemende studenten en hun docenten vastgelegd. Dit artikel beschrijft de... Lees meer

Liberal Arts in the Sciences – Interdisciplinarity in AUC’s Theme Courses
Door: Michiel van Drunen     Amsterdam University College

SKO-project | Most ‘Big Questions in Society’ cannot be understood, let alone addressed, by monodisciplinary research. Coming from Environmental Sciences, I am used to working with interdisciplinary research methods and in interdisciplinary teams, but it is not easy to teach the required associated interdisciplinary skills. Although such skills are... Lees meer

Naar een portfolio van masteropleidingen
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU workshop | Binnen het onderwijsaanbod in de masterfase is veel meer ruimte om te variëren en te profileren dan vaak wordt gedacht. Dit was de rode draad van de workshop die KnowVU samen met OKZ op 16 april organiseerde voor zo’n 20 opleidingsdirecteuren en portefeuillehouders. Aan de... Lees meer

Truly international curricula in Groningen
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Since April 2013, the University of Groningen has been running an “International Classroom” project[1] to make degree programmes truly international and use the diversity of an international classroom as a resource, with adequate support for both students and staff. Best practice RUG | By November 2014, Groningen has realized a... Lees meer

Vidivers
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Het project Vidivers heeft tot doel de competenties van docenten en studiebegeleiders voor het verzorgen van onderwijs respectievelijk studiebegeleiding aan cultureel gemengde studentengroepen te verbeteren en op deze manier bij te dragen aan het verminderen van de studie-uitval en het verbeteren van studiesucces van allochtone studenten. Met dat doel wordt... Lees meer

Educatie-IT
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Best practice UU | Het UU-brede programma Educate-it ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst en de kwaliteit nog meer te verbeteren. Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren... Lees meer

Factsheet Blended Learning
Door: Luuk Terbeek     Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

Blended Learning, hoe pak je het aan? Wat levert het op? Wat is de optimale mix tussen online werkvormen en face-to-face actviteiten en waar kun je terecht voor advies? Lees het in de Factsheet Blended Learning. Lees meer

Professionalisering van tandarts-docenten
Door: Annemarie Verhoef     Tandheelkunde (ACTA)

SKO-project | Het doel van mijn projectplan is het bestaande beleid op het gebied van tandartsdocent-professionalisering bij ACTA te verduidelijken, waar nodig aanpassen en in gang zetten om te komen tot didactisch gekwalificeerde tandarts-docenten die vakinhoud overbrengen, onderwijs ontwikkelen en zicht hebben op hun eigen ontwikkelingspad binnen ACTA. Lees meer

Doorstroom minor voor HBO fysiotherapie naar WO Master Musculosketal Physiotherapy Sciences
Door: Han Houdijk     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Na een HBO fysiotherapie opleiding kunnen studenten doorstromen in de wetenschappelijke master "Musculoskeletal Physiotherapy Sciences (MPS)" van de afdeling bewegingswetenschappen (BW). Ze dienen hiervoor echter eerst een 30 ECTS premaster programma te volgen. In dit project ontwikkelde ik een doorstroomminor waardoor studenten fysiotherapie drempelloos kunnen instromen in... Lees meer

Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
Door: Lieven Decock     Faculteit der Geesteswetenschappen

LOL-project | De voorbije jaren zijn aan de VU meerdere grootschalige hervormingen doorgevoerd in de organisatorische structuur en in de bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning, waaronder de reorganisatie van het OBP, de informatisering van de onderwijsondersteuning, de nieuwe bestuurlijke structuur, en facultaire fusies (bv. Letteren en Wijsbegeerte). Tegelijk is er er... Lees meer

Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA)
Door: Karen Verduijn     School of Business and Economics

SKO-project | Het overkoepelende doel van het SKO-project was om het profiel van de joint (VU/UvA) Master Entrepreneurship te versterken. Het betreft een complexe opleiding, waarbinnen personen, systemen, procedures etc. van twee verschillende universiteiten samenkomen. Tijdens het SKO-project is gewerkt aan de het verankeren van de overall programme learning... Lees meer

P2P meeting: Internationalisation of the curriculum
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU bijeenkomst (verslag) | The International Classroom Knowledge Series (ICKS) is a programme of lectures, workshops and seminars designed for VU faculty and staff members involved in international curriculum and classroom development. Within the ICKS, the VU International Office and KnowVU provide comprehensive background knowledge, share best practices and... Lees meer

Mastermind Europe project
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Vrije Universiteit Amsterdam is consortium leader of the Mastermind Europe project. This project responds to the need for more graduate mobility both within and towards Europe and to the need to accommodate more diverse applicants for a truly international classroom. However, coping with this new level of diversity of applicants... Lees meer

Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven
Door: Jeroen Dudok     Faculteit der Bètawetenschappen

SKO-project | De bacheloropleiding Gezondheid en Leven is een brede levenswetenschappelijke opleiding met als motto ‘van molecuul tot maatschappij’, waarbij de studenten in het tweede jaar voor een biomedische, gezondheidswetenschappelijke of klinische richting (major) kiezen. Het belang van dit SKO-project is dat studenten beter worden opgeleid in translationeel denken ... Lees meer

PeerWise
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Studenten zelf tentamenvragen laten bedenken met PeerWise Heb je je als docent ook wel eens afgevraagd of je studenten niet beter zelf hun tentamenvragen kunt laten bedenken? Daar is nu een handige tool voor. PeerWise is een gratis online game-based learning environment waar studenten kunnen inloggen in jouw cursus,... Lees meer

Canvas, de (nieuwe) digitale leeromgeving van de VU
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Met ingang van academisch jaar 2017-2018 stapt de VU over van Blackboard naar Canvas. Welke didactische mogelijkheden biedt Canvas en hoe zorgen we dat docenten deze mogelijkheden optimaal kunnen benutten? Wat zijn de eerste onderwijservaringen van docenten met Canvas? KnowVU organiseerde in samenwerking met het projectteam... Lees meer

Raamwerk onderwijsprestaties
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Sinds mei 2015 kent de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties, het loopbaanbeleid voor WP waarin de prestaties op onderwijsgebied meer aandacht krijgen dan voorheen het geval was. Het Raamwerk is namelijk een goed instrument om als docent je positie mee te bepalen en je carrière mee te plannen. In 2017 zal... Lees meer

The new MSc Marketing
Door: Jaap Boter     School of Business and Economics

Best practice VU | Two years ago, the MSc Marketing started to rethink its program. Originally the only MSc Marketing in the Netherlands, new competition from the RUG, RSM and UvT required a clearer positioning to both prospective students and employers. Also, the field has changed dramatically since... Lees meer

Best Practices Peer-review en Peer-feedback
Door: Silvester Draaijer     VU

  Op 13 oktober 2015 organiseerde KnowVU een workshop over peer-review en peer-assessment. Het was een interessante bijeenkomst met docenten die bezig zijn om aan dit concept meer handen en voeten te geven binnen hun opleiding of vak, en met studenten die reageerden op de initiatieven van deze docenten. Intussen is er mooie vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld... Lees meer

Notitie Blended Learning
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Door: Hans Bronkhorst Op 25 september zond het College van Bestuur van de UvA aan alle medewerkers en docenten het document “Blend IT & Share IT”, advies van de werkgroep Onderwijsvernieuwing/Blended Learning. In dezelfde periode was bij de VU het projectdocument Visie Leeromgeving DLO-21 uitgekomen waarin de wensen voor de... Lees meer

Academische oordeelsvorming
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Academische oordeelsvorming, wat is het precies en waarom is het van belang? Wat zijn de valkuilen bij het ontwikkelen van het oordeelsvermogen van studenten? En, hoe doe je dat in het onderwijs? Tijdens het seminar Academische oordeelsvorming op lieten sprekers Edwin Koster, Rob Boschhuizen en Johan... Lees meer

Actief leren door formatief evalueren
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat. Ik heb me in... Lees meer

Digitalisering activeert studenten
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Uit: ScienceGuide | De VSNU start het academisch jaar met een impuls voor digitalisering in het onderwijs. Technologie moet niet achterblijven op het eiland van de technische universiteiten, maar door alle vakgebieden en universiteiten heen gedragen worden. Wat gebeurt er op dit punt al, en wat leren we daarvan?... Lees meer

De Top 10 van 2017
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide | Pieter Duisenberg is de meest bepalende persoonlijkheid in het hoger onderwijs en de wetenschap van het jaar en voert daarmee de top 10 van ScienceGuide van ‘16|’17 aan. Wie drukte er nog meer een stempel op het (hoger) onderwijs en de wetenschap? Politici, wetenschappers en vaklieden, de Top 10 van... Lees meer

De Tip 5 van 2017
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide | Naast een terugblik in de Top 10 kijkt ScienceGuide ook vooruit. Wie moeten we in de gaten gaan houden het aankomende jaar? In de Tip 5 bespreken we de mensen die het aankomend jaar het verschil zouden kunnen gaan maken in het hoger onderwijs. De Tip 5... Lees meer

Integrated thinking in accountancy onderwijs
Door: Jeanine van Gestel     School of Business and Economics

SKO-project | Duizenden bedrijven geven op dit moment vorm aan de integrated thinking , waarbij ‘waardecreatie voor de maatschappij’ centraal staat. Integrated thinking wordt na integrated execution vastgelegd in integrated reporting , waar mogelijk integrated assurance op van toepassing is. Integrated reporting en integrated assurance zijn relatief nieuwe werkzaamheden... Lees meer

Workshop Veldwerk van de 21 eeuw
Door: Sylvia Moes     VU

Verslag KnowVU bijeenkomst | Ons onderwijs wordt in hoog tempo verbeterd en gemoderniseerd met behulp van ICT; Blended Learning, Flipping the classroom, digitaal toetsen, kennisclips, de eindeloze mogelijkheden van een nieuwe digitale leeromgeving… maar hoe zit het eigenlijk met veldwerk? Lees meer

Het einde van formatief ‘toetsen’
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide| 7 juni 2017 – Met welk doel nemen we toetsen af in het onderwijs? Dat was de vraag die centraal stond bij het vierde symposium van het Platform Leren van Toetsen in Rotterdam. “Formatief ‘toetsen’ moet een verboden woord worden,” zegt lector Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd). “Het werkt... Lees meer

Student-led education
Door: Michiel van Agtmael     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor als master studenten. In een team, bestaande uit een 1ste, 3de en 5de jaars student wordt zelfstandig een patient in consult gezien op de polikliek interne van het... Lees meer

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
Door: Duco Bannink     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | Duco Bannink heeft gedurende de Leergang Onderwijskundig Leiderschap gewerkt aan de ontwikkeling van het concept academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs. Hij definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student. In het vervolg van het LOL-traject heeft... Lees meer

Trots op de studie!
Door: Wim Boor     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

SKO-project | Mijn project heeft als doel de prestatiedruk te verhogen teneinde het studiesucces te vergroten. Daartoe wordt een aantal studieregels aangescherpt. Het doel is duidelijk meetbaar, dat wil zeggen: de tentamenresultaten nadat de regels zijn aangepast zijn goed te vergelijken met eerdere resultaten. Het plan heeft ook als doel... Lees meer

Verbeteren proces cursusevaluaties
Door: P.H.F. Bos     Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | Enkele jaren geleden verliep de procedure rondom cursusevaluaties uiterst moeizaam. De overstap van papieren evaluaties naar digitale evaluaties zorgde voor een enorme verlaging van de responspercentages. Dit leverde o.a. de vraag op het het dan zit met de representativiteit van de evaluaties. Daarnaast hadden studenten sterk het... Lees meer

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
Door: Marja Geuzenbroek     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig (gaan) houden met het scholen van gediplomeerde operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Er is ook gekeken naar de doelgroep die geschoold moet gaan worden. De noodzaak van het... Lees meer

De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
Door: Theo de Haan     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak het beste werkt, welke uitleg uiteindelijk beklijft en welke toon daarbij moet worden aangeslagen. Ze gaan patronen herkennen in het voortdurend veranderende onderwijslandschap en worden daardoor... Lees meer

Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
Door: Mariette Huizinga     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Mijn project had als doel om een zichtbare en hoogwaardige interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap te ontwerpen, die stand houdt binnen de ontwikkelingen op facultair en universitair niveau. Een student die de interdisciplinaire track (BA en MA) Onderwijsneurowetenschap heeft gevolgd beschikt over kennis over leren en doceren in relatie... Lees meer

Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen
Door: Peter Kerkhof     Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | In dit project is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de VU een systeem in te voeren zoals dat binnen de Erasmus Universiteit gehanteerd wordt, nl. Nominaal=Normaal (N=N). N=N systeem kent verschillende varianten maar bestaat uit vier elementen: een bindend studieadvies... Lees meer

SBE Innovation Center
Door: Ines Lindner     School of Business and Economics

SKO-project | Het FEWEB Innovation Center is een platform voor en door docenten om kennis en ervaring over onderwijsinnovatie te delen. Het idee is om co-creatief onderwijsinnovatie efficiënt te stimuleren, omdat overdracht van informatie en advies onder collega’s m Het FEWEB Innovation Center is een platform voor en door... Lees meer

Invoering van nieuwe leerlijn ‘Gebruik van Mathematische Modellen in Biomedische Wetenschappen’
Door: Huib Mansvelder     Faculteit der Bètawetenschappen

LOL-project | Mathematische beschrijvingen van biomedische processen zijn een belangrijk onderzoeksgereedschap in biomedische wetenschappen (BMW), dat bachelor studenten BMW moeten leren gebruiken. In het verleden werd het vak ‘wiskunde’ los van andere biomedisch inhoudelijke vakken gegeven, waardoor het niet als biomedisch onderzoeksgereedschap gezien werd door studenten. In het nieuwe... Lees meer

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
Door: Bob van Oosten     Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven. Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, en er bestaat daarmee een... Lees meer

Education in Statistics for Social Scientists From a ‘necessary evil’ to a necessary and interesting
Door: Dimitris Pavlopoulos     Faculteit der Sociale Wetenschappen

SKO-project | The aim of this SKO-project was to improve the integration of the 2 basic courses of Methods and Statistics of all Bachelor programs of FSW (Methoden van Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek and Beschrijvende en Inferentiële Statistiek) with the rest of the curricula. These courses belong to the academic... Lees meer

Geschiktheidsonderzoek studenten universitaire lerarenopleiding
Door: Janneke Riksen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Meer en meer wordt er binnen universiteiten vorm gegeven aan geschiktheidsonderzoeken en selectie bij de toelating van studenten tot masteropleidingen. Zo ook aan de universitaire lerarenopleiding (ulo) van de VU in Amsterdam. Daar is in mei 2015 de pilot “Klaar voor de Start! ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd.... Lees meer

Curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen
Door: Eveline van Staalduine-Sulman     Faculteit der Godgeleerdheid

SKO-project | De bacheloropleiding religiewetenschappen was in de loop van een aantal jaren van één opleiding gegroeid naar een opleiding met vier specialisaties: algemeen, islam, boeddhisme en hindoeïsme. De historische groei zorgde voor veel ongelijkheden tussen de specialisaties, voor verkeerde volgordes binnen leerlijnen en voor een aantal vakken met... Lees meer

Theologie met Jupyter Notebook
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Bijbelwetenschappers in opleiding die leren programmeren. En dat met een instrument dat nog maar mondjesmaat in het onderwijs wordt toegepast, en nu voor het eerst in de theologie: Jupyter Notebook. Dat gebeurt bij het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC). Op onze website... Lees meer

Gamification van een eerstejaars cursus Microbiologie
Door: Mathijs Bergman     Faculteit der Bètawetenschappen

GrassRoots 2017 - voorjaar | Gamification gaat uit van gebruik van elementen die het spelen van games aantrekkelijk maken: competitie, uitdaging, keuzes kunnen maken, doelen halen en iets van waarde kunnen verdienen door hoge scores te halen. Bij toepassing in mijn cursus betekent dit dat alleen de ideale student (dit... Lees meer

Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
Door: Knoek van Soest     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2017 | Eerstejaarsstudenten Bewegingswetenschappen volgen een cursus Biomechanica waarin ze kennis moeten verwerven over de concepten van de klassieke mechanica, maar ook vaardig moeten worden in het uitvoeren van berekeningen op basis van die kennis. Hier geldt in hoge mate: Sine Labore Nihil. Vergelijkbare onderwijsdoelen komen voor... Lees meer

Digitaliseren, het nieuwe internationaliseren
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Hoe om te gaan met de veranderingen in het hoger onderwijs? De manier waarop we leren gaat sterk veranderen. Dat werpt vragen op over de kwaliteitscontrole. Een open vraag over de waarborging van diploma’s in een tijd van digitaal leren. Naar aanleiding van een discussie in... Lees meer

Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger... Lees meer

Lessen voor digitaal toetsen
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide | Op veel plekken in Nederland zijn onderwijsinstellingen bezig met vormen van digitaal toetsen. Die ontwikkeling is onvermijdelijk en onontbeerlijk, zegt UM-hoogleraar Cees van der Vleuten. “Zolang veel docenten nog steeds een la met eigen toetsen hebben, is er sprake van een groot kapitaalverlies.” De afgelopen jaren heeft... Lees meer

Een curriculum is nog geen visie
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Uit de Top 5 2016 van ScienceGuide: “Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal... Lees meer

Kansen verzilveren in internationalisering
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

ScienceGuide 13 december 2016 – Woensdag staat het Algemeen Overleg internationalisering van het onderwijs op de agenda in Tweede Kamer. Lector internationalisering Robert Coelen (Stenden) blikt vooruit. “Onder het huidige bewind is Nederland, mondiaal gezien, een zeer vooruitstrevende positie aan het verwerven.” “Op 14 december gaat de Tweede Kamercommissie... Lees meer

Onderwijs achter gesloten deuren
Door: Anne-Marie Slotboom     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

KnowVU Award 2016 | Het voorgestelde onderwijsidee heeft ten doel één vak per jaar te verplaatsen van de campus naar een unieke setting, namelijk de gevangenis, om daar, meer dan binnen traditionele vormen van onderwijs mogelijk is, te werken aan een combinatie van wetenschappelijke inhoud én andere belangrijke vaardigheden.... Lees meer

eLearning bachelorstages
Door: Jeroen Dudok     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de (bachelor)opleidingen binnen de Levenswetenschappen sluiten de studenten de opleiding af met hun bachelorstage van drie of vier maanden. Ondanks dat elke opleiding ondersteuning biedt in het zoeken en vinden van een stage door de stagecoördinatoren in de vorm van stagevoorlichtingen en mogelijkheden tot... Lees meer

Digitaal platform practicumopdrachten
Door: Aniel Bhulai     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven... Lees meer

Bruggen bouwen
Door: Corine Visscher     Tandheelkunde (ACTA)

KnowVU Award 2016 | Dit onderwijsidee biedt een oplossing voor een betere integratie tussen theorie en praktijk. Het idee is om, per vakgebied, 'best practice teams' te formeren, waarin docenten met studenten samenwerken aan concrete verbeteringen om theorie en praktijk beter met elkaar te verbinden. Hierin zijn dan zowel... Lees meer

Interactieve beroepsperspectievenkaart
Door: Loek van der Kallen     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Mijn idee gaat over het inzichtelijk maken van beroepsperspectieven voor onze bachelor- en masterstudenten. Dit is een taak van docenten die vaak onderschat en over het hoofd gezien wordt, maar die van grote waarde is voor de studenten en hun motivatie om verder te studeren... Lees meer

Tijd voor diversiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

  De doorstroom van vwo naar WO blijft achter onder studenten met een niet-westerse achtergrond en de universiteit blijkt voor hen geen verwelkomende omgeving. Zo stellen zowel Maurice Crul op het VSNU Onderwijsfestival als Gloria Wekker bij de presentatie van het rapport ‘Let’s do Diversity!’ Vorige week presenteerde de... Lees meer

De weg naar kwaliteitsafspraken
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Ik wil decanen oproepen om onderwijs de waardering te geven die het verdient.” Minister Bussemaker doet een oproep voor herwaardering van onderwijs binnen de universiteit. Daarnaast stippelt zij een weg uit voor kwaliteitsafspraken op het onderwijsfestival van de VSNU. In de Rijtuigenloods organiseert de VSNU vandaag het... Lees meer

Echt het gesprek aan over leren
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | Lector Sustainable PBL Concepts in Higher Education Gerry Geitz onderzoekt op Stenden “aan welke knoppen je kunt draaien” om studenten beter te laten leren. “We denken dat we heel veel feedback geven, maar vaak is het eenrichtingsverkeer. Het gesprek wordt niet echt gevoerd.” Begin dit jaar verdedigde... Lees meer

Meer aandacht voor onderwijskwaliteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Zo zijn Nederlanders een beetje, suggesties in een NVAO-rapport dat iets misschien iets beter kan worden meteen gelezen als: ‘dus nu is het niet goed’. Daar wilden wij vanaf.” Voorzitter van de NVAO, Anne Flierman licht het nieuwe accreditatiekader toe waar meer aandacht is gekomen voor... Lees meer

Themamiddag Learning Analytics
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Digitale systemen in het onderwijs resulteren in steeds meer data over studenten en hun leerproces. Kunnen we die data niet inzetten om het onderwijs te verbeteren? Dat is de ambitie van Learning analytics, een zich ontwikkelend veld waarin docenten, onderwijskundigen en IT-specialisten samenwerken. Tijdens de themamiddag over Learning Analytics van... Lees meer

Sjirk-Jan Zijlstra, gefeliciteerd!
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tijdens de opening van het academisch jaar 2016-2016 heeft docent en betrokken KnowVU-er Sjirk-Jan Zijlstra de DocenTalentprijs 2016 gewonnen. Gefeliciteerd, Sjirk! Tijdens zijn dankwoord wees Sjirk op het belang van waardering voor goed onderwijs binnen de VU. Onder de andere genomineerden bevond zich nog een betrokken KnowVU-er: Jos Akkermans.... Lees meer

Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Een glansrijke carrière aan een universiteit vanwege je onderwijskwaliteiten? Onmogelijk, toch? Geert Ramakers, precies om deze reden onlangs benoemd tot universitair hoofddocent, vindt van niet: “Ik ben niet de eerste, en zeker niet de laatste.” Onder wetenschappers heerst vaak de gedachte dat een mooie carrière aan de universiteit... Lees meer

Best practices Blended Learning
Door: Luuk Terbeek     Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

KnowVU bijeenkomst (verslag) | Wat is er uit onderzoek bekend over effectiviteit van Blended Learning en wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat zijn recente (inter)nationale Blended Learning ontwikkelingen? Hoe brengen wij Blended Learning nu al in praktijk? Wat zijn onze lessons learneden best practices? Hoe verhoudt Blended Learning zich... Lees meer

Promovendi ontevreden over didactische scholing
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

21 april 2016 – Veel promovendi vinden dat ze niet goed worden voorbereid op hun onderwijstaak. Een derde van hen begint zonder enige scholing met lesgeven aan studenten. Ook hun begeleiding als docent laat te wensen over. Promovendi geven regelmatig les aan de universiteit, maar vinden dat ze daarbij... Lees meer

Rector: "KnowVU leden, bedankt!"
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws KnowVU | "Beste KnowVU leden, zoals jullie weten was de commissie Ritzen op bezoek bij ons afgelopen dinsdag ivm de instellingstoets kwaliteitszorg. In zijn mondelinge terugkoppeling spraak Ritzen de positief oordeel van de commissie uit. We kunnen een formele rapport verwachten van de NVAO rond 25 mei. Mooi was... Lees meer

Grassroots 2015-2016 toegekend
Door: Silvester Draaijer     VU

GrassRoots | Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet... Lees meer

e-Portfolio
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de visie van de VU op onderwijs is dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling en succes in de studie. Het is daarom van belang dat er inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de student. Zowel... Lees meer

Andere bevoegdheid, andere opleidingen
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | De bevoegdheid en daarmee de opleiding van leraren moet veel vaker ververst worden. Kabinet en onderwijsveld gaan ingrijpende vernieuwingen doorvoeren. “De trends naar leerpleinen, minder klassikaal onderwijs en ander gebruik van ICT roepen de vraag op hoe bevoegdheid hierop aansluit,” schrijft OCW. Lees meer

Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Heb je koud je masterdiploma binnen, word je ineens geacht les te geven aan groepen bachelorstudenten. Gaat dat wel goed, willen promovendinetwerk PNN en studentenorganisatie ISO weten. “We willen weten of promovendi die onderwijs geven voldoende begeleid worden”, zegt Charlotte Gaasterland van het Promovendi Netwerk Nederland. “Soms... Lees meer

Best practices Video in het onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Seminar (verslag) | Tijdens dit seminar praatten we over de toegevoegde waarde van video in het hoger onderwijs. Sylvia Moes (Innovatiemanager onderwijs UBVU) gaf een overzicht van hoe verschillende typen video ingezet kunnen worden om diverse leeractiviteiten te ondersteunen en intensiveren, twee docenten gaven een presentatie over hun... Lees meer

Leidinggeven aan onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Afscheidsrede Johan Vermeer | Leidinggeven aan onderwijs!? In het huidige onderwijs is de positie van een onderwijsmanager niet altijd te benijden, laat staan die van bestuurder in het onderwijs. In deze rede wil ik pleiten voor het wel sturen en leiden van onderwijs, maar op de juiste manier. Om... Lees meer

GrassRoots toekenningen
Door: Silvester Draaijer     VU

GrassRoots t/m 2016 | De VU zet verschillende middelen in om het onderwijs te innoveren. Eén van die middelen is de VU Grassrootsronde. Grassroots is bedoeld als een laagdrempelige vorm van ondersteuning voor docenten en het onderwijs. Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten in hun onderwijs tot stand kunnen... Lees meer

Winnaars VU Innovatieprijs 2016: Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Tijdens de VU-Onderwijsdag op 12 februari j.l. is de VU Innovatieprijs 2016 uitgereikt! De winnende inzending kwam van FALW: Dealing effectively with diversity in the classroom, door Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning, die inspelen op de toenemende diversiteit in de classroom. Steeds meer opleidingen hebben te maken met een bredere instroom van studenten, de verschillende... Lees meer

Studiewereld in een app
Door: Lieke Hollander     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | De student heeft baat bij gepersonaliseerd advies gedurende het doorlopen van zijn of haar studietijd. Deze begeleiding op maat kan bijdragen aan het verhogen van het studiesucces van de student en het verlagen van het aantal uitvallers tijdens de studie. Daarnaast kan het inzichtelijk maken... Lees meer

Collaborative Learning
Door: Agnes Willemen     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2016 | In de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen werken de opleidingen Pedagogiek en Psychologie sinds twee jaar met een nieuw onderwijsconcept dat inzet op activerend onderwijs. Elk inhoudelijk vak (dat 7 of 10 weken beslaat) wordt aangeboden met twee werkgroepen en één hoorcollege per week, waarin... Lees meer

Simulatiespel “Amstelmere”
Door: Christine Moser     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2016 | In het simulatiespel “Samenwerking in Amstelmere” worden studenten uitgedaagd om op een serieuze en realistische manier aan de slag te gaan met een vraagstuk uit de praktijk. In meerdere rondes moeten studenten in vijf teams met elkaar onderhandelen om het ultieme doel te bereiken: een... Lees meer

Masterclasses sameN
Door: Marjolein Zweekhorst     Faculteit der Bètawetenschappen

KnowVU Award 2016 | Met deze innovatie willen we de link met alumni en studenten versterken. We willen de alumni en studenten 3 x per jaar uitnodigen voor een masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door een prominente spreker en vindt plaats in de avond tussen 7 en 9 uur.... Lees meer

De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
Door: Rashmi Kusurkar     Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2016 | Ons plan is om een Studenten Onderwijskwlificatie (StOK) te ontwikkelen voor VUmc School of Medical Sciences. Binnen het medisch onderwijs en opleiden wordt vaak van artsen verwacht om te onderwijzen en opleiden zonder enige vorm van didactische scholing. Ondanks docentprofessionalisering en –kwalificering, vormt onderwijs nog... Lees meer

De dakpan
Door: Freek Colombijn     Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2016 | De dakpan is een simpele methode om de samenhang in onderwijsprogramma’s te verbeteren. De docent van vak x in periode p komt 5 minuten langs in het vak y van periode p+1 en herhaalt wat de hoofdpunten van zijn/haar eigen vak waren. Wat moeten de... Lees meer

Kwaliteit in Diversiteit
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU themamiddag | Diversiteit staat hoog op de agenda van de VU, zoals te lezen is in het Instellingsplan 2015-2020 en in de geconcretiseerde VU onderwijsvisie. Het onderwerp roept veel vragen op. Zorgt aandacht voor diversiteit voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Hoe staan docenten en studenten tegenover diversiteit?... Lees meer

Uitreiking Award voor beste Grassrootsproject
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Op 25 november vond de afsluiting van de Grassrootsprojecten plaats. Tijdens dit feestelijke moment werd de Award uitgereikt voor het beste Grassrootsproject. In totaal waren er 6 projecten genomineerd. Dit zijn: – Activeren van studenten tijdens slidecasts, Maartje van Stralen, FALW – Interactief live webinar, Eric Bartelsman, FEWEB –... Lees meer

Looking for a silver bullet
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Computer scientists have to show more respect to instructional designers.” Tony Bates is skeptical about the way in which some online teaching is heading. “We need more conversations about where we are coming from. You can’t use students as guinea pigs.” Tony Bates -who used to work... Lees meer

Beter onderwijs, maar hoe?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Als universiteiten en hogescholen honderden miljoenen euro’s extra krijgen, hoe kan de overheid dan zorgen dat ze er iets goeds mee doen? Het geld mag niet zomaar verdwijnen, vindt de Tweede Kamer. Ze zaten wat onwennig in een zaal. De Kamerleden wilden over het hoger onderwijs praten... Lees meer

Zet rechter streep door ‘nominaal is normaal’?
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws Hobéon | De afgelopen jaren is bij veel hoger onderwijsinstellingen de norm voor het bindende studieadvies verhoogd. Bij de Erasmus Universiteit geldt  het adagium ‘nominaal is normaal’, ofwel  de norm ligt op het verplicht halen van alle 60 studiepunten in het eerste jaar van inschrijving. Maar verdraagt deze... Lees meer

Academisch Burgerschap – Leerdoel of zedenpreek?
Door: Duco Bannink     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU themamiddag | De drie kernwaarden van de VU: ‘open’, ‘persoonlijk’ en ‘verantwoordelijk vormen de leidraad bij de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk. De Onderwijsvisie wordt besproken aan de hand van drie overkoepelende thema’s, namelijk academisch burgerschap, diversiteit en maatschappelijke relevantie. Bij elke thema wordt... Lees meer

E-modules: maatwerk via een gestandaardiseerd proces
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Artikel OnderwijsInnovatie OU | Bij het UMC Utrecht draait het project ‘E-modules’ waarbij op grote schaal e-modules voor studenten én medewerkers worden ontwikkeld. Men heeft daar voor de optimale mix gevonden: het ontwikkelen van e-modules op maat binnen een gestandaardiseerd ontwikkelproces. Samen met inhoudsdeskundige docenten en medewerkers wordt geïnvesteerd... Lees meer

Plannen onderwijskeuring: einde aan de angstcultuur
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Zes hogescholen en zes universiteiten mogen van minister Bussemaker de komende jaren een instellingsaccreditatie aanvragen. Ze zijn daarmee verlost van opleidingskeuringen door buitenstaanders. OnderwijsInnovatie OU | Deze onderwijsinstellingen moeten aantonen dat ze zelf de vinger aan de pols van hun onderwijs houden. Ze krijgen dan jarenlang geen keurmeesters meer op... Lees meer

VSNU: Visie op studeren in een nieuwe tijd
Door: Gerhard van de Bunt     Faculteit der Sociale Wetenschappen

‘Goedemorgen professor’, ook in 2025 is dat een veelgehoorde begroeting op de universiteit. De beste onderzoekers staan voor de klas, het contact tussen studenten en docenten is kleinschaliger en intensiever. Studenten krijgen meer individuele feedback en meer begeleiding die door meer docenten wordt gegeven. Hoewel de digitalisering, internationalisering... Lees meer

Bijeenkomst Examencommissie
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU seminar | Doordat met de Wet Versterking Besturing een grotere verantwoordelijkheid, maar ook een versterkte positie aan examencommissies is toegekend, kan er een spanningsveld ontstaan tussen examencommissie en management & bestuur. Wat gebeurt er als de examencommissie het niet eens is met (toets)beleid van de faculteit? Of... Lees meer

Bussemaker: “Maak examencommissies nog sterker"
Door: Nadia van der Pool     Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Examencommissies garanderen het eindniveau van opleidingen. Ze bewaken de kwaliteit van examens en tentamens, verlenen vrijstellingen, treden op bij fraude en behandelen klachten van studenten. Het is van groot belang dat ze een onafhankelijke positie hebben en daar ontbrak het nogal eens aan, constateerde de inspectie... Lees meer

Digitaal toetsen op afstand
Door: Joyce Brouwer     Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

KnowVU Award 2015 | Bij de het vak Onderwijskunde uit de Premaster van de Master Teaching and Learning in Higher Education (TLHE) moeten de studenten halverwege de cursus een digitale toets afleggen. Voor deze toets zouden de studenten éénmalig naar de VU moeten komen en zouden er speciale toetszaaltjes... Lees meer

Digitaal nakijken open vragen
Door: Marianne van Elteren     Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2015 | Door het vergelijken van verschillende nakijk-methodieken kan worden onderzocht of bij het nakijken van open vragen via Blackboard (Bb), Excel en Adaptive Comparative Judgement efficiëntie-voordelen zijn te behalen. Lees meer

Kwalitatief onderzoek NSE resultaten
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na de bekendmaking van de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) zijn er meer vragen ontstaan dan beantwoord. Waarom scoren we op deze onderdelen onder of boven de maat? Wat is het effect van onze curriculumwijziging op deze studenttevredenheid? Wat voor studenten hebben de... Lees meer

Rubrics voor algemene academische vaardigheden
Door: Susan Voogd     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | Elk vak vormt een bouwsteen om het eindniveau van een bachelor/master opleiding te behalen. Maar wat is precies het gewenste bachelor/master eindniveau van elke student aan de VU? Het lijkt mij een goed idee om alle beoordelingslijsten van eindwerkstukken van de opleidingen aan de VU... Lees meer

Kennisclips juridische vaardigheden
Door: Hedwig van Rossum     Faculteit der Rechtsgeleerdheid

KnowVU Award 2015 | Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een... Lees meer

Vernieuwend patiëntveiligheidsonderwijs
Door: Saskia Oosterbaan     Geneeskunde / VUmc

KnowVU Award 2015 | Begin 2015 is in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis een proef gestart met een interactief onderwijstraject (“Passie voor Patiënt veiligheid”), waarin het PV onderwijs modulair wordt vormgegeven gedurende het gehele masterjaar 1. De leerdoelen betreffen verschillende elementen van patiëntveiligheid: thema’s uit de landelijke veiligheidscampagne voor ziekenhuizen... Lees meer

Reflectie-app
Door: Marijke Leijdekkers     Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

KnowVU Award 2015 | We willen graag een app of website die studenten begeleidt in het proces van reflecteren. Studenten worden geholpen met de keuze van passende reflectiemodellen. Na de keuze wordt de student begeleid in de te nemen stappen van het gekozen reflectie instrument. De opbrengst van... Lees meer

e-Learning
Door: Sjirk Zijlstra     Hogeschool Utrecht

KnowVU Award 2015 | Na een succesvolle start met eLearning binnen één cursus in het eerste semester van het eerste jaar van de bachelor Gezondheid en Leven, is het idee om deze onderwijsvorm toe te passen in meerdere en uiteindelijk alle cursussen van het eerste semester. Studenten hebben... Lees meer

Contact

knowvu@vu.nl