Tekstgrootte
Home >

VU / KnowVU – Symposium Community Service Learning met Robert G. Bringle

Evenementen overzicht

VU / KnowVU – Symposium Community Service Learning met Robert G. Bringle

 • Datum 28-09-2017
   
 • Tijd 13:00 - 17:00
   
 • Locatie VU Main building Agora 1 / Aurora
   
 • Titel VU / KnowVU – Symposium Community Service Learning met Robert G. Bringle
   
 • Registratie Aanmelden vereist
   
 • Categorie Symposium
   

Dit najaar komt internationaal voorloper op het gebied van Community Service Learning, Robert G. Bringle, naar de VU voor een gevarieerde reeks van bijeenkomsten en ontmoetingen.

Als onderdeel van deze reeks bijeenkomsten organiseren KnowVU en SOZ het Symposium Community Service Learning – uiteraard met een hoofdrol voor Robert Bringle.

Het symposium bestaat uit twee delen. Deel 1 staat in het teken van het zogenaamde City Deal netwerk – een samenwerking tussen hoger onderwijs en gemeentelijke overheden bij de aanpak van maatschappelijke en sociale problematieken. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Deel 1 – City Deal netwerk
Tijd: 13.00 – 15.00 uur | Locatie Agorazaal 1, VU Hoofdgebouw

De focus van dit eerste deel van de bijeenkomst ligt op de relatie tussen Community Service Learning en de samenleving.

Wim Haan, projectleider CSL-VU, zal tijdens dit deel een aftrap geven met een inleiding over het implementatieproces van Community Service Learning aan de VU. Daarin zal hij onder andere ingaan op de eigenheid van CSL, waardoor het verschilt van stages en vrijwilligerswerk. Daarnaast komen kwesties als verankering in het instellingsplan, relatie met andere strategische zwaartepunten, en verhouding centraal/decentraal aan de orde.

Aansluitend zal Marjolein Zweekhorst, hoogleraar Innovation and Education in the Health and Life Sciences en directeur Athena Instituut, een inleiding houden over de Science Shops, een doorontwikkeling van de Wetenschapswinkel die ooit centraal binnen de universiteit was gepositioneerd en nu onderdeel uitmaakt van het Athena Instituut en de Faculteit Bêta Wetenschappen.

Esther Haverkort, programmamanager BOOT/HvA en adviseur CSL VU, zal de ervaringen van de HvA met de Buurtwinkels Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling delen, en zal aan de hand van haar ervaringen bij BOOT spreken over het aangaan en beheren van duurzame relatie-netwerken met maatschappelijke partners.

Robert Bringle zal een inleiding verzorgen over de samenwerking tussen de universiteit en de stad/maatschappij. Hoe krijgt die samenwerking binnen CSL vorm? Wat zijn de aandachtspunten voor verduurzaming van die samenwerking? Wat zijn de obstakels en risico’s? Hoe verhoudt CSL zich in dat verband tot het thema ‘social justice’?

Deel 2 – Community Service Learning in het onderwijs
Tijd: 15.00 – 17.00 uur | Locatie Aurorazaal, VU Hoofdgebouw

De focus van dit twee deel van de bijeenkomst ligt op de relatie tussen CSL en onderwijsinhoud, CSL en de eindtermen van de opleiding, CSL curriculair en extra-curriculair, toetsing van CSL-onderwijs, en de relatie tussen CSL en Bruto Academische Waarde.

Robert Bringle zal in zijn bijdrage ingaan op de verschillende vormen van Community Service Learning. Daarnaast zal hij spreken over hoe docent-ondersteuning dient te worden geregeld, en op welke wijze CSL-activiteiten geïntroduceerd kunnen worden in het onderwijs, oftewel: hoe motiveer je docenten om met CSL aan de slag te gaan? Daarnaast zal hij spreken over de toetsing van CSL en over het belang van reciprociteit en reflectie.

Wim Haan zal terugkijken op de eerste twee jaar van het CSL-project en met name ingaan op de leerervaringen die zijn opgedaan tijdens de pilots die in 2016 zijn uitgevoerd in een aantal faculteiten. Wederom zullen verscheidene best practices worden gedeeld vanuit de VU en het VUmc.Het symposium zal worden afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Zie ook het volledige programma rond de Fulbright Expert Robert G. Bringle aan de VU (18 september tot 25 oktober). Meer informatie: communityservice@vu.nl

Bookings

Soort ticket Plaatsen
VU / KnowVU - Symposium Community Service Learning met Robert Bringle


Registreer voor deelname!

Login

Other languages: Engels

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl

0 0.000141144