Raamwerk onderwijsprestaties

12 sep 2017 (2 weeks ago) , door: Nadia van der Pool


Sinds mei 2015 kent de VU het Raamwerk Onderwijsprestaties, het loopbaanbeleid voor WP waarin de prestaties op onderwijsgebied meer aandacht krijgen dan voorheen het geval was. Het Raamwerk is namelijk een goed instrument om als docent je positie mee te bepalen en je carrière mee te plannen. In 2017 zal KnowVU in samenwerking met rector magnificus Vinod Subramaniam bijeenkomsten organiseren om het Raamwerk onderwijsprestaties bij docenten onder de aandacht te brengen. Bekijk het Raamwerk onderwijsprestaties VU.

 Feedback?