De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
Door: Theo de Haan     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Docenten – goede docenten – doen tijdens hun carrière een schat aan ervaringen op. Ze komen er proefondervindelijk achter welke aanpak het beste werkt, welke uitleg uiteindelijk beklijft en welke toon daarbij moet worden aangeslagen. Ze gaan patronen herkennen in het voortdurend veranderende onderwijslandschap en worden daardoor stabieler en overtuigender. Het zou zonde zijn wanneer zij die ervaringen alleen ten bate van hun eigen onderwijs zouden inzetten. Dat zullen zij doorgaans zelf ook vinden. Het ligt immers in de aard van een docent – van een goede docent – om kennis over te dragen, dus ook de kennis over het onderwijsproces. Dit plan stelt daarom voor om binnen de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen de functionaliteit “docentencoach” in te brengen. Een dergelijke coach kan niet alleen een mentor zijn voor beginnende docenten, maar kan ook worden aangewend door meer ervaren collega’s. De coaching kan daarbij betrekking hebben op alle onderdelen van het onderwijskundig spectrum: van cursusontwerp, via materiaalontwikkeling en lesgeven tot toetsing.

Expert meetings in international teaching with Mrs. Jude Carroll (UK)
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU bijeenkomsten (verslag) | On January 19 KnowVU and the International Office organised the second event of the International Classroom Knowledge Series. This time the meeting featured Mrs. Jude Carroll, an expert in international teaching from the UK. Jude Carroll gave three workshops: workshop I: The impact of international mobility on teaching and learning, workshop II: Defining international learning outcomes and workshop III: Language in the international classroom.

Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Heb je koud je masterdiploma binnen, word je ineens geacht les te geven aan groepen bachelorstudenten. Gaat dat wel goed, willen promovendinetwerk PNN en studentenorganisatie ISO weten.

“We willen weten of promovendi die onderwijs geven voldoende begeleid worden”, zegt Charlotte Gaasterland van het Promovendi Netwerk Nederland. “Soms worden promovendi meteen in hun eerste jaar voor werkgroepen gezet, zonder dat ze de kans krijgen een cursus didactiek te volgen.”

Dus hebben het PNN en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) een enquête opgesteld. Binnen veel faculteiten wordt een flink aantal colleges en werkgroepen verzorgd door promovendi: ze zijn relatief goedkoop en hoogleraren of universitair docenten willen vaak geen onderwijs geven, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun onderzoek. Vandaar ook de interesse van het ISO: die wil weten of het onderwijs wel goed genoeg is.

Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | “Nu de professionalisering van docenten in het PO, VO en MBO geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook voor het hoger onderwijs te starten.” Het lerarenregister heeft een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD-senator Jan Anthonie Bruijn wil deze discussie nu ook in het hoger onderwijs.
Gisteren was er een debat in de Eerste Kamer over het lerarenregister. Hoewel er kritiek was vanuit de Senaat lijkt het wetsvoorstel te kunnen rekenen op een ruime Kamermeerderheid. Daardoor krijgen leraren vanaf 1 augustus 2018 een beroepsregister en zullen alle docenten uit het PO, VO en MBO geregistreerd worden in een register. Deze docenten zullen hun bekwaamheidsonderhoud elke vier jaar moeten aantonen om leraar te kunnen blijven.

Senator Jan Anthonie Bruijn wil nu doorpakken en wil ook dat docenten en bestuurders in het hoger onderwijs serieus werk gaan maken van bij- en nascholing. Natuurlijk zijn zij vakinhoudelijk meestal goed up-to-date, maar professionalisering gaat ook over zaken als zelfevaluatie en didaktiek.

Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws HOP | Een glansrijke carrière aan een universiteit vanwege je onderwijskwaliteiten?
Onmogelijk, toch? Geert Ramakers, precies om deze reden onlangs benoemd tot universitair hoofddocent, vindt van niet: “Ik ben niet de eerste, en zeker niet de laatste.”

Onder wetenschappers heerst vaak de gedachte dat een mooie carrière aan de universiteit alleen mogelijk is als ze veel onderzoek doen en een flink aantal publicaties achter hun naam hebben.
Onderwijs, zo voelde het, was altijd het ondergeschoven kindje. Maar de carrièremogelijkheden bij universiteiten op grond van onderwijs lijken toe te nemen. Varen universiteiten de laatste jaren een andere koers?

Onderwijsplanning en management invoeren van een nieuw breed curriculum
Door: J.I.L. Veugen     Afdeling: Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | In de bundel perspectief op de wetenschap wordt o.a. het vlootschouw model gepresenteerd en kort toegelicht. Een instrument voor leidinggevenden om de kwaliteit van hun team in kaart te brengen. Ik heb deze methode aan- c.q. toegepast om het curriculum van een van de nieuwe brede en interdisciplinaire BA opleidingen van de faculteit Letteren (nu Geesteswetenschappen) te onderzoeken en te visualiseren om na te gaan:

a) wat de vereisten zijn om de nieuwe brede bachelor tot een volwaardige brede en interdisciplinaire opleiding te maken.
b) welke kennis en kunde vereist is om elk individueel onderdeel te doceren om zo te onderzoeken, of en hoe (en met welke extra scholing) docenten flexibel ingezet kunnen worden, zodat de beperkte middelen (de kennis van de docenten) zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden
c) hoe de samenhang tussen de vakken verbeterd kan worden.

Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
Door: Bob van Oosten     Afdeling: Geneeskunde / VUmc

SKO-project | Doel van mijn project was een jaarlijkse cyclus van nascholingen op te zetten over multipele sclerose (MS), die onafhankelijke en betrouwbare informatie geeft, zonder beïnvloeding door farmaceutische bedrijven.
Weliswaar zijn er veel nascholingen op dit gebied, maar die worden door farmaceutische bedrijven georganiseerd, en er bestaat daarmee een risico van selectieve informatievoorziening.
Ongetwijfeld heeft dit te maken met de toenemende behandelmogelijkheden van MS. De gebruikte middelen worden steeds effectiever, maar ook duurder. De financiële belangen zijn groot. Het is farmaceutische bedrijven er veel aan gelegen dat neurologen juist hun middel voorschrijven en niet dat van de concurrent, ook al is het wellicht niet de beste keus.

Feedback?