“Blended Learning, kunnen studenten niet gewoon een boek lezen?!”
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Bij ‘Blended learning’ zie je misschien zo’n keukenapparaat voor je waar je groente in fruit in fijnmaalt tot een babyhapje dat zo lekker makkelijk lepel voor lepel gevoerd kan worden. De infantilisering van het onderwijs, het nog luier maken van de student, het bevorderen van het niet meer deelnemen aan een actief leerproces, dat kun je toch niet willen aan een universiteit?

Intussen verandert het onderwijs op de middelbare school in rap tempo, worden leerlingen daar voorbereid op het kennis verwerven en verwerken in de 21e eeuw. En dan komen ze op de universiteit. Het is nu aan ons om studenten uit te dagen!
Met nieuwe middelen kunnen we de universiteit als interactie- en communicatiecentrum en zelfverrijkend- en zelfwerkzaamheid­stimulerende omgeving weer in alle glorie herstellen. Dus:

Hoe kun je weblectures verrijken door er onderbrekingen in aan te brengen en een open vraag te stellen? Hoe kun je een kennisclip verrijken door er een toetsvraag aan toe te voegen? Hoe kun een blog, een discussie of een wiki (laten) beoordelen? Tijdens de workshop van 24 november 2015 dachten we hier over na.

Actief leren door formatief evalueren
Door: Agnes Willemen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat.

Ik heb me in mijn SKO project gericht op de implementatie van PeerWise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl), een game based learning environment waarin studenten zelf multiple choice vragen over de stof bedenken en deze delen met andere studenten (collaborative learning).

PeerWise bleek voor studenten en docenten een heel welkome tool bij Pedagogische Wetenschappen. Studenten makken fanatiek gebruik van PeerWise, vooral als het vrijwillig is en er een beloning tegenover staat. Studenten gebruiken de vragen om zich beter voor te bereiden op het tentamen. Studenten die meer gebruik maakten van PeerWise hadden hogere cijfers op het tentamen. Een oorzaak gevolg relatie kon echter niet worden vastgesteld.

Best practices Blended Learning
Door: Luuk Terbeek     Afdeling: Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

KnowVU bijeenkomst (verslag) | Wat is er uit onderzoek bekend over effectiviteit van Blended Learning en wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat zijn recente (inter)nationale Blended Learning ontwikkelingen? Hoe brengen wij Blended Learning nu al in praktijk? Wat zijn onze lessons learneden best practices?

Hoe verhoudt Blended Learning zich tot ons instellingsplan, de visie op de digitale leeromgeving en onze geconcretiseerde onderwijsvisie vanuit de VU? Blended Learning omvat veel meer dan de combinatie van onderwijs & ICT, maar een VU brede visie erop hebben we (nog) niet.

Best practices digitaal toetsen
Door: Silvester Draaijer     Afdeling: VU

KnowVU bijeenkomsten (verslag) | In de drie bijeenkomsten kwamen de achtergronden en uitgangspunten van digitaal toetsen aan bod, plus voorbeelden vanuit de praktijk. Hoofddoel was het uitwisselen van kennis en het opdoen van ideeën.

Best Practices Peer-review en Peer-feedback
Door: Silvester Draaijer     Afdeling: VU

  Op 13 oktober 2015 organiseerde KnowVU een workshop over peer-review en peer-assessment. Het was een interessante bijeenkomst met docenten die bezig zijn om aan dit concept meer handen en voeten te geven binnen hun opleiding of vak, en met studenten die reageerden op de initiatieven van deze docenten. Intussen is er mooie vooruitgang geboekt. Bijvoorbeeld rond het initiatief bij de opleiding Science, Business […]

Best practices Video in het onderwijs
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Seminar (verslag) | Tijdens dit seminar praatten we over de toegevoegde waarde van video in het hoger onderwijs. Sylvia Moes (Innovatiemanager onderwijs UBVU) gaf een overzicht van hoe verschillende typen video ingezet kunnen worden om diverse leeractiviteiten te ondersteunen en intensiveren, twee docenten gaven een presentatie over hun ervaringen hiermee en Erik Boon (AVC) vertelde hoe docenten makkelijk, snel en goedkoop een video kunnen opnemen met de faciliteiten die binnen de VU beschikbaar zijn. De presentaties zijn terug te kijken via onderstaande links.

Blended Learning 2016: one world, your world… (blog)
Door: Luuk Terbeek     Afdeling: Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

Blog | Blended Learning 2016 took place on October 26 and 27. Some twenty universities from the United Kingdom collaborated in the organization of this conference. Here is the report of Luuk Terbeek (Educational Advisor, UCGB, VU Amsterdam).

Canvas, de nieuwe digitale leeromgeving
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag | Met ingang van academisch jaar 2017-2018 stapt de VU over van Blackboard naar Canvas. Wat betekent deze overstap voor het onderwijs op de VU? Welke didactische mogelijkheden biedt Canvas en hoe zorgen we dat docenten deze mogelijkheden optimaal kunnen benutten?

KnowVU organiseerde in samenwerking met het projectteam DLO-21 VU een bijeenkomst over de didactische mogelijkheden van Canvas. Tijdens deze bijeenkomst deelden ervaringsdeskundige docenten hoe zij Canvas gebruiken, vertelde het projectteam DLO-21 over wat er komen gaat en werden er veel vragen uit de zaal beantwoord.

Feedback?