Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU Award 2017 | Samenwerking op de werkplek is nog nooit zo belangrijk geweest. In alle beroepsgroepen wordt samenwerking binnen en tussen verschillende afdelingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo ook in de medische wereld. Desondanks blijft dit vaak een punt van aandacht en kunnen deze problemen veel ongenoegen opwekken en eventueel aanleiding geven tot fatale fouten. In de medische wereld kan hierbij worden gedacht aan de soms moeizame communicatie tussen verpleegkundigen en artsen door een verschil van inzicht, het ongeloof bij artsen bij bepaalde beleidsbepalingen van gezondheidsmedewerkers en de veelal superieure houding van artsen in de relatie tot apothekers. Als reactie op deze problemen op de werkvloer wordt intra-curriculaire en intra-facultaire samenwerking binnen opleidingsinstituten steeds meer gestimuleerd. Hoewel deze stimulering een positief signaal is, zullen de problemen bij de interprofessionele samenwerking hiermee niet verdwijnen. Interprofessionele collega’s volgen vaak een verschillend curriculum, veelal aan een andere faculteit of onderwijsinstituut, waardoor zij tijdens hun opleiding nooit met elkaar leren samenwerken. Wanneer het onderwijs zich zou richten op intercurriculaire en interfacultaire samenwerking, kan de samenwerking van interprofessionele collega’s sterk verbeteren. Door studenten tevens maximale verantwoordelijkheden te geven voor een op de beroepspraktijk lijkend onderwerp wordt een toekomstige samenwerking zoveel mogelijk gesimuleerd. Studenten worden in deze vorm tevens blootgesteld aan andere inzichten, ervaren de kwaliteiten van hun collega’s en leren een bruikbare interprofessionele communicatie techniek aan. Deze intercurriculaire of interfaculataire vorm van samenwerking vergt echter een betere afstemming tussen de twee beroepsgroepen en wordt vermoedelijk door uiteenlopende politieke agenda’s en roosterproblemen in de huidige opleidingen (nog) niet ingevoerd.

Liberal Arts in the Sciences – Interdisciplinarity in AUC’s Theme Courses
Door: Michiel van Drunen     Afdeling: Amsterdam University College

SKO-project | Most ‘Big Questions in Society’ cannot be understood, let alone addressed, by monodisciplinary research. Coming from Environmental Sciences, I am used to working with interdisciplinary research methods and in interdisciplinary teams, but it is not easy to teach the required associated interdisciplinary skills. Although such skills are key in Liberal Arts and Sciences programmes, they do not seem to be fostered very well in the current programme at the Amsterdam University College (AUC). This project focused on AUC’s themes courses, especially the theme courses that are (cross) listed as sciences courses. Since these courses are one of the few obligatory courses that are interdisciplinary, they have a large responsibility within the curriculum. This project evaluated the interdisciplinary contents of the theme courses and formulated improvements based on literature research and interviews with the teachers.

Onderwijsplanning en management invoeren van een nieuw breed curriculum
Door: J.I.L. Veugen     Afdeling: Faculteit der Geesteswetenschappen

SKO-project | In de bundel perspectief op de wetenschap wordt o.a. het vlootschouw model gepresenteerd en kort toegelicht. Een instrument voor leidinggevenden om de kwaliteit van hun team in kaart te brengen. Ik heb deze methode aan- c.q. toegepast om het curriculum van een van de nieuwe brede en interdisciplinaire BA opleidingen van de faculteit Letteren (nu Geesteswetenschappen) te onderzoeken en te visualiseren om na te gaan:

a) wat de vereisten zijn om de nieuwe brede bachelor tot een volwaardige brede en interdisciplinaire opleiding te maken.
b) welke kennis en kunde vereist is om elk individueel onderdeel te doceren om zo te onderzoeken, of en hoe (en met welke extra scholing) docenten flexibel ingezet kunnen worden, zodat de beperkte middelen (de kennis van de docenten) zo optimaal mogelijk gebruikt kan worden
c) hoe de samenhang tussen de vakken verbeterd kan worden.

Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
Door: Mariette Huizinga     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Mijn project had als doel om een zichtbare en hoogwaardige interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap te ontwerpen, die stand houdt binnen de ontwikkelingen op facultair en universitair niveau. Een student die de interdisciplinaire track (BA en MA) Onderwijsneurowetenschap heeft gevolgd beschikt over kennis over leren en doceren in relatie tot de ontwikkeling van de hersenen en cognitie. Studenten worden binnen deze track opgeleid tot goede academische professionals die hun talenten inzetten en blijven ontwikkelen, en die als volwaardige gesprekspartner worden gezien in het maatschappelijke debat.

Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
Door: Duco Bannink     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

LOL-project | Duco Bannink heeft gedurende de Leergang Onderwijskundig Leiderschap gewerkt aan de ontwikkeling van het concept academisch burgerschap en de inbedding daarvan in het onderwijs. Hij definieerde academisch burgerschap als het geheel van wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de student. In het vervolg van het LOL-traject heeft hij het concept academisch burgerschap gebruikt om een integrale herprogrammering van de vijf bachelor-curricula aan FSW te ontwerpen, samen met vele anderen, waarbij ook de studenten van de faculteit een belangrijke rol namen. De vakken van de academische kern en een deels disciplinaire, deels interdisciplinaire werkgroepenlijn zijn opgezet rond drie maatschappelijke thema’s: diversiteit, globalisering, netwerksamenleving. Deze verbinding van thema’s, disciplines, academische kern en interdisciplinair werk ondersteunt de wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele oriëntatie van de studenten. De herprogrammering was zo gericht op het versterken van de efficiëntie en het rendement van de opleidingen, het inhoudelijke profiel en de kwaliteit en toegankelijkheid van de opleidingen. Het nieuwe programma gaat van start in het collegejaar 2017-2018. De effectiviteit van het nieuwe programma zal op een gedegen wijze worden geëvalueerd.

Uit de bubbel
Door: Trynke Hoekstra     Afdeling: Faculteit der Bètaswetenschappen

KnowVU Award 2017 | Als je alleen op de universiteit studeert of werkt, besef je waarschijnlijk niet dat je je in een bubbel bevindt. Iedereen denkt zoals jij en vrienden, collega’s. Dit bemoeilijkt de uitvoer van de ambitie van de VU om studenten op te leiden tot academische burgers die bewust zijn van hun eigen veronderstellingen en die van anderen in een maatschappij die zich kenmerkt door dynamiek en diversiteit. Bij de opleiding Gezondheidswetenschappen leren studenten over de grens van hun opleiding kijken vanuit een breed interdisciplinair perspectief. Ze ontwikkelen een brede kennis van gezondheid en zorg. Letterlijk contact en confrontatie met individuen of partijen buiten hun bubbel is dus noodzakelijk, ook voor docenten. Studenten worden in ons voorgestelde onderwijsidee letterlijk uit hun bubbel gehaald. Studenten in het derde jaar van de opleiding ontmoeten studenten van hun tegenhanger in het MBO; studenten van de MBO-opleiding Zorg hier op de campus, de handen aan het bed. Ze gaan met hen in gesprek over de bijdrage van hun opleiding aan de maatschappij via enkele speeddate sessies, bezoeken gezamenlijk een symposium over uitdagingen in de zorg vanuit een universitair en MBO perspectief en lopen een dagje met elkaar mee op de stagewerkvloer; ze gaan letterlijk de confrontatie aan. Studenten Gezondheidswetenschappen treden zo uit hun bubbel en ontwikkelen zich tot academische burgers met een groot inlevingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Feedback?