‘Nominaal is normaal’: goede start van een academische carrière
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws EUR | De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt al jaren hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een betere scholing van docenten en kleinschalig onderwijs bij verschillende opleidingen. Bij die verbeteringen horen ook maatregelen om studenten meer te binden aan hun opleiding en hen zoveel mogelijk binnen de gestelde tijd (‘nominaal’) af te laten studeren. Meer studiesucces helpt ook het vormen van schulden voorkomen.

“Blended Learning, kunnen studenten niet gewoon een boek lezen?!”
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Bij ‘Blended learning’ zie je misschien zo’n keukenapparaat voor je waar je groente in fruit in fijnmaalt tot een babyhapje dat zo lekker makkelijk lepel voor lepel gevoerd kan worden. De infantilisering van het onderwijs, het nog luier maken van de student, het bevorderen van het niet meer deelnemen aan een actief leerproces, dat kun je toch niet willen aan een universiteit?

Intussen verandert het onderwijs op de middelbare school in rap tempo, worden leerlingen daar voorbereid op het kennis verwerven en verwerken in de 21e eeuw. En dan komen ze op de universiteit. Het is nu aan ons om studenten uit te dagen!
Met nieuwe middelen kunnen we de universiteit als interactie- en communicatiecentrum en zelfverrijkend- en zelfwerkzaamheid­stimulerende omgeving weer in alle glorie herstellen. Dus:

Hoe kun je weblectures verrijken door er onderbrekingen in aan te brengen en een open vraag te stellen? Hoe kun je een kennisclip verrijken door er een toetsvraag aan toe te voegen? Hoe kun een blog, een discussie of een wiki (laten) beoordelen? Tijdens de workshop van 24 november 2015 dachten we hier over na.

Academisch Burgerschap – Leerdoel of zedenpreek?
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Verslag KnowVU themamiddag | De drie kernwaarden van de VU: ‘open’, ‘persoonlijk’ en ‘verantwoordelijk vormen de leidraad bij de vertaling van de Onderwijsvisie naar de onderwijspraktijk. De Onderwijsvisie wordt besproken aan de hand van drie overkoepelende thema’s, namelijk academisch burgerschap, diversiteit en maatschappelijke relevantie. Bij elke thema wordt onderscheid gemaakt tussen drie rollen: de rol van de student, van de docent en van de organisatie.

Op 23 juni 2015 organiseerde KnowVU een onderwijsmiddag over één van de overkoepelende thema’s, namelijk academisch burgerschap: “Leerdoel of zedenpreek”.
Het programma omvatte de volgende onderdelen: Wat betekent academisch burgerschap aan de VU door de jaren heen: van Abraham Kuyper tot aan de huidige geconcretiseerde VU onderwijsvisie? Welke best practices kent de VU? De middag eindigde met een debat over de toekomst van academisch burgerschap aan de VU waaraan onder andere de Chief Diversity Officer, Karen Oudenhoven – Van der Zee aan deelnam. De middag werd geopend en afgesloten door de toenmalig rector magnificus, Frank van der Duyn Schouten.

Academische oordeelsvorming
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

KnowVU seminar (verslag) | Academische oordeelsvorming, wat is het precies en waarom is het van belang? Wat zijn de valkuilen bij het ontwikkelen van het oordeelsvermogen van studenten? En, hoe doe je dat in het onderwijs?

Tijdens het seminar Academische oordeelsvorming op lieten sprekers Edwin Koster, Rob Boschhuizen en Johan Wempe zien dat in het beoefenen van wetenschap onderliggende denkramen een grote rol spelen. Het reflecteren op deze denkramen is zowel voor onderzoek als voor onderwijs van belang. Ze gingen in op de rol van de (vaak onbewuste) denkramen die studenten hebben en die een belemmering kunnen vormen bij het ontwikkelen van vruchtbare denkramen. Ten slotte gaven ze een voorbeeld van hoe je dit in het onderwijs kunt aanpakken; een model dat behulpzaam kan zijn bij het zelf ontwikkelen van reflectief onderwijs gericht op academische oordeelsvorming. Kijk hier de presentaties terug.

Actief leren door formatief evalueren
Door: Agnes Willemen     Afdeling: Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

SKO-project | Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat.

Ik heb me in mijn SKO project gericht op de implementatie van PeerWise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl), een game based learning environment waarin studenten zelf multiple choice vragen over de stof bedenken en deze delen met andere studenten (collaborative learning).

PeerWise bleek voor studenten en docenten een heel welkome tool bij Pedagogische Wetenschappen. Studenten makken fanatiek gebruik van PeerWise, vooral als het vrijwillig is en er een beloning tegenover staat. Studenten gebruiken de vragen om zich beter voor te bereiden op het tentamen. Studenten die meer gebruik maakten van PeerWise hadden hogere cijfers op het tentamen. Een oorzaak gevolg relatie kon echter niet worden vastgesteld.

Andere bevoegdheid, andere opleidingen
Door: Nadia van der Pool     Afdeling: Faculteit der Sociale Wetenschappen

Nieuws ScienceGuide | De bevoegdheid en daarmee de opleiding van leraren moet veel vaker ververst worden. Kabinet en onderwijsveld gaan ingrijpende vernieuwingen doorvoeren. “De trends naar leerpleinen, minder klassikaal onderwijs en ander gebruik van ICT roepen de vraag op hoe bevoegdheid hierop aansluit,” schrijft OCW.

Best practices Blended Learning
Door: Luuk Terbeek     Afdeling: Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB)

KnowVU bijeenkomst (verslag) | Wat is er uit onderzoek bekend over effectiviteit van Blended Learning en wat verstaan we daar eigenlijk onder? Wat zijn recente (inter)nationale Blended Learning ontwikkelingen? Hoe brengen wij Blended Learning nu al in praktijk? Wat zijn onze lessons learneden best practices?

Hoe verhoudt Blended Learning zich tot ons instellingsplan, de visie op de digitale leeromgeving en onze geconcretiseerde onderwijsvisie vanuit de VU? Blended Learning omvat veel meer dan de combinatie van onderwijs & ICT, maar een VU brede visie erop hebben we (nog) niet.

Best practices digitaal toetsen
Door: Silvester Draaijer     Afdeling: VU

KnowVU bijeenkomsten (verslag) | In de drie bijeenkomsten kwamen de achtergronden en uitgangspunten van digitaal toetsen aan bod, plus voorbeelden vanuit de praktijk. Hoofddoel was het uitwisselen van kennis en het opdoen van ideeën.

Feedback?