Nadia van der Pool

Nadia van der Pool
Faculteit der Sociale Wetenschappen

Email: knowvu@vu.nl
Onderdeel: Faculteit der Sociale Wetenschappen
Afdeling: KnowVU bestuur / Onderwijsbureau FSW
Functie: Secretaris / Onderwijscoördinator
Tags:
Certificering:

Nadia van der Pool is als onderwijscoördinator bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen betrokken bij verscheidene onderwijsgerelateerde processen. Als ambtelijk secretaris van KnowVU draagt zij onder andere zorg voor het organiseren en coördineren van de KnowVU evenementen, de website en de communicatie binnen en buiten KnowVU. • Het onwaarschijnlijk simpele recept voor beter onderwijs: leraren die samenwerken
 • Handreiking Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs
 • Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs
 • Truly international curricula in Groningen
 • ‘Nominaal is normaal’: goede start van een academische carrière
 • Vidivers
 • Educatie-IT
 • Artikelen Video in het onderwijs
 • Themamiddag Learning Analytics
 • P2P meeting: Internationalisation of the curriculum
 • Mastermind Europe project
 • International classroom
 • Canvas, de nieuwe digitale leeromgeving
 • Raamwerk onderwijsprestaties
 • KnowVU Themamiddag Blended Learning (verslag)
 • Peer-review en Peer-feedback
 • Notitie Blended Learning
 • Studiesucces vergroten door middel van mentoraat / tutoraat?
 • KnowVU Seminar Academische oordeelsvorming (verslag)
 • ICT en Onderwijs (verzameling links)
 • Hoofdstuk: Academische oordeelsvorming
 • Knoek, gefeliciteerd!
 • Theologie met Jupyter Notebook
 • Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
 • Digitaliseren, het nieuwe internationaliseren
 • Comeniusbeurs voor Anna van Luijn (VU) en Maaike Muntinga (VUmc)
 • Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
 • Lessen voor digitaal toetsen
 • Expert meetings in international teaching with Mrs. Jude Carroll (UK)
 • Een curriculum is nog geen visie
 • Kansen verzilveren in internationalisering
 • KnowVU Award 2016 uitgereikt!
 • Interactieve beroepsperspectievenkaart
 • Tijd voor diversiteit
 • De weg naar kwaliteitsafspraken
 • Echt het gesprek aan over leren
 • Meer aandacht voor onderwijskwaliteit
 • Sjirk-Jan Zijlstra, gefeliciteerd!
 • Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
 • Promovendi ontevreden over didactische scholing
 • Rector: "KnowVU leden, bedankt!"
 • Grassroots 2015-2016 toegekend
 • KnowVU Seminar e-Portfolio (verslag)
 • Andere bevoegdheid, andere opleidingen
 • Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
 • KnowVU Seminar Video in het onderwijs
 • Leidinggeven aan onderwijs
 • Winnaars VU Innovatieprijs 2016: Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning
 • Studiewereld in een app
 • And the winner is… Agnes Willemen!
 • Kwaliteit in Diversiteit
 • Uitreiking Award voor beste Grassrootsproject
 • KnowVU seminar Blended Learning
 • Student geen proefkonijn
 • Beter onderwijs, maar hoe?
 • Winnaars SURFnet Innovation Challenge ‘ICT en Onderwijs’ bekend
 • Zet rechter streep door ‘nominaal is normaal’?
 • Academisch Burgerschap – Leerdoel of zedenpreek?
 • E-modules: maatwerk via een gestandaardiseerd proces
 • Plannen onderwijskeuring: einde aan de angstcultuur
 • Prijswinnaars KnowVU stimuleringsprijs bekend
 • Bijeenkomst Examencommissie
 • Bussemaker: “Maak examencommissies nog sterker"
 • Online en traditioneel onderwijs kunnen niet zonder elkaar
 • Cursus op locatie voor studenten HOVO en HP studenten VU en UvA
 • Reflectie-app
 • Feedback?