Peter-Ben Smit
Faculteit der Godgeleerdheid

Email: p.b.a.smit@vu.nl
Onderdeel: Faculteit der Godgeleerdheid
Afdeling:
Functie:
Tags:
Certificering:  • Diversiteit, onderwijs, meerwaarde, onderwijsvisie, hermeneutiek, didactiek
  • Feedback?