KnowVU Award

 

 

KnowVU looft jaarlijks universitaire stimuleringsprijzen uit voor vernieuwende onderwijsideeën van docenten binnen de VU, het VUmc of ACTA. Docenten die willen meedingen naar de KnowVU Award dienen hun onderwijsideeën vóór de gegeven deadline in, via het online aanmeldformulier op KnowVU.nl.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een pitchronde, waarbij iedere kandidaat de gelegenheid krijgt om zijn of haar idee kort en overtuigend toe te lichten. Tijdens de pitchronde is er gelegenheid voor discussie en feedback. De winnaar ontvangt €5000,- om het idee uit te voeren.

De selectie van de kandidaten en van de winnaar wordt gedaan door de jury van de KnowVU Award. De jury bestaat uit drie leden: een docent, een docentopleider en een student. De juryleden van de KnowVU Award 2017 – najaarseditie waren:

 1. Een docent: Lothar Kuijper (UHD Beta / KnowVU ambassadeur)
 2. Een student: Eva de Jong (StudenTalent 2017)
 3. Een docentopleider: Marijke Leijdekkers (Docentopleiding en winnaar KnowVU Award 2015)

 

Criteria

Het idee moet aan de volgende vier randvoorwaarden voldoen:

 1. Het idee moet duurzaam zijn, in de zin dat slechts een eenmalige investering nodig is om het te implementeren in het onderwijs.
 2. Het idee moet vakoverstijgend zijn, in potentie opleidingoverstijgend en idealiter faculteitoverstijgend zijn.
 3. Het idee moet uiterlijk in collegejaar 2019-2020 worden uitgevoerd.
 4. Het idee moet worden voorzien van een begroting.

De inzendingen voor de KnowVU Award worden door de jury beoordeeld op basis van de antwoorden op onderstaande vragen. Tijdens de Pitchronde zal de jury met name letten op de antwoorden die gegeven worden op vragen die hier onder dikgedrukt zijn.

 

Relevantie

 1. Welk probleem wordt er met het idee opgelost?
 2. Wie wordt er beter van het idee? / Hoe worden studenten er beter van?
 3. In welk opzicht is het idee nieuw?
 4. Welk ideaal ligt aan het idee ten grondslag?
 5. In hoeverre is het idee inspirerend voor de doelgroep?
 6. Wat levert het concreet op?
 7. Wat is de meerwaarde voor andere vakken/faculteiten?

 

Haalbaarheid

 1. Welke investering in tijd, geld en menskracht is nodig om het idee te doen slagen?
 2. Op welke wijze past het idee binnen het huidige onderwijsaanbod?
 3. Op welke termijn is het idee uitvoerbaar?
 4. Wanneer is het idee geslaagd? / Wanneer ben je tevreden? (Concreet omschrijven)
 5. Wordt het gesteund door het afdelings-, opleidings- dan wel facultair bestuur?

 

Show translation

Contact

knowvu@vu.nl