Gerhard van de Bunt

Gerhard van de Bunt
Faculteit der Sociale Wetenschappen

Email: g.g.vande.bunt@vu.nl
Afdeling:
Functie: Onderwijsdirecteur
Certificering: Leergang Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

Ik ben UHD aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, afd. Sociologie. Na jaren Onderwijsmanager/Opleidingsdirecteur van Methoden en Technieken en de Opleiding Sociologie te zijn geweest ben ik nu FSW Onderwijsdirecteur. Daarnaast ben ik lid van de Stuurgroep Onderwijskwaliteit (STOK: www.vu.nl/nl/over-de-vu/organisatie-en-bestuur/advies-overlegorganen/stuurgroep-onderwijskwaliteit/index.asp) en de Adviesgroep Onderwijsprestaties. Als docent geef ik onderwijs op het gebied van netwerkanalyse en statistiek, o.a. aan de Politieacademie. Ik ben een van de auteurs van Onderwijsvisie VU Geconcretiseerd. Samen met collega-netwerkonderzoekes heb ik het HBO-leerboek Sociale Netwerken: vragen, antwoorden en onderzoek geschreven.

    Geen prijzen

Geen activiteit

Navigatie