Email:
Afdeling:
Functie:
Certificering:
Website:

Geen beschrijving

  Geen prijzen

Geen activiteit • Interdisciplinair onderwijs (verslag bijeenkomst)
 • KnowVU Award & GrassRoots 2018
 • VU Onderwijslaureaten
 • Gebruik van (leer)materialen in Canvas: Wat is er mogelijk?
 • Marijk van der Wende waarschuwt voor Brexit
 • Nieuw: VU Onderwijscafé
 • Internationalisering leidt niet automatisch tot beter onderwijs
 • Collaborative Online International Learning (COIL)
 • Trynke, gefeliciteerd met de KnowVU Award!
 • Flipping Structuur & (Re)activiteit (S&R)
 • Quick Secure Digital Quiz Deployment with Safe Exam Browser
 • Uit de bubbel
 • 1+1=3, constructief en transparant samenwerken
 • Adding the third dimension to teaching models
 • Making Statistics accessible to everyone
 • Peer-implemented video
 • Helpt een taaleis wel tegen steenkolengels?
 • Is de verengelsing van onze maatschappij een veelkoppig monster?
 • Internationalisering? Graag, maar dan wel goed!
 • Zorgvuldig Nederlands biedt toegang tot het publieke domein
 • Lidewij en Ines, gefeliciteerd!
 • Tips voor opleidingscommissies nieuwe stijl
 • Online Summer Prep-Campus SBE
 • Leerlijnentool Universiteit Utrecht
 • Krijgen we straks verkiezingen, willen opleidingscommissies weten
 • iBook Bibliotheek Master Geneeskunde – Mobiel leren
 • Zelf doen! De anatomiepractica van klassiek naar actief
 • Morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid in het VU curriculum
 • Bachelorthesis in de Geneeskunde opleiding
 • Matching gebruiken voor studiekeuzeadvies
 • Flexibilisering Bacheloronderwijs, Curriculumherziening, Tutoraat, Academisch Burgerschap
 • Vloggen als tool voor peer- en blended learning 
 • Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
 • Diversiteitsensitief onderwijs
 • Best practices digitaal toetsen
 • Het onwaarschijnlijk simpele recept voor beter onderwijs: leraren die samenwerken
 • Onderwijs zonder opdrachten: leren in een Deltastroom
 • Liberal Arts in the Sciences – Interdisciplinarity in AUC’s Theme Courses
 • Handreiking Samenwerken aan toetskwaliteit in het Hoger Onderwijs
 • Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs
 • Naar een portfolio van masteropleidingen
 • De dakpan en 49 andere methoden om kennisretentie van studenten te verhogen
 • Truly international curricula in Groningen
 • ‘Nominaal is normaal’: goede start van een academische carrière
 • Vidivers
 • Educatie-IT
 • Blended Learning 2016: one world, your world… (blog)
 • Factsheet Blended Learning
 • Video in het onderwijs
 • Professionalisering van tandarts-docenten
 • Doorstroom minor voor HBO fysiotherapie naar WO Master Musculosketal Physiotherapy Sciences
 • Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
 • Versterken identiteit opleiding (joint Master, VU, UvA)
 • P2P meeting: Internationalisation of the curriculum
 • Mastermind Europe project
 • Studenten worden beter in translationeel denken in de klinische major van de Gezondheid en Leven
 • PeerWise
 • Canvas, de (nieuwe) digitale leeromgeving van de VU
 • Raamwerk onderwijsprestaties
 • The new MSc Marketing
 • Best Practices Peer-review en Peer-feedback
 • Notitie Blended Learning
 • Studiesucces vergroten door middel van mentoraat / tutoraat?
 • Academische oordeelsvorming
 • ICT en Onderwijs
 • Actief leren door formatief evalueren
 • Hoofdstuk: Academische oordeelsvorming
 • Digitalisering activeert studenten
 • De Top 10 van 2017
 • De Tip 5 van 2017
 • Integrated thinking in accountancy onderwijs
 • Workshop Veldwerk van de 21 eeuw
 • Het einde van formatief ‘toetsen’
 • Student-led education
 • Kwaliteit van Toetsen: toetsen en toetsbeleid in de Bachelor en Masteropleiding Antropologie
 • Ontwikkeling en inbedding van een onderwijslijn rond academisch burgerschap
 • Verbetering curriculum van de nieuwe, brede BA Media, Kunst, Design, Architectuur
 • Inbedden van uniforme onderzoeksstages in het bachelor curriculum van Biomedische Wetenschappen
 • Trots op de studie!
 • Verbeteren proces cursusevaluaties
 • Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
 • De docentencoach – Ervaring aanwenden voor hogere onderwijskwaliteit
 • Zelfstudie op academisch niveau, doceprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal
 • Ontwerp van interdisciplinaire track Onderwijsneurowetenschap
 • Studierendement; Nominaal is Normaal; Bindend Studieadvies; Compensatoir Toetsen; Herkansingen
 • Wijsgerige Vorming: versterken interne organisatie; vergroten van draagvlak, kwaliteitscultuur
 • SBE Innovation Center
 • Valorization and entrepreneurship in Research Master Neurosciences
 • Invoering van nieuwe leerlijn ‘Gebruik van Mathematische Modellen in Biomedische Wetenschappen’
 • Opzetten cyclus nascholingen over MS voor neurologen onafhankelijk van farmaceutische industrie
 • Education in Statistics for Social Scientists From a ‘necessary evil’ to a necessary and interesting
 • Geschiktheidsonderzoek studenten universitaire lerarenopleiding
 • Diversiteit, onderwijs, meerwaarde, onderwijsvisie, hermeneutiek, didactiek
 • Curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen
 • Onderwijsplanning en management invoeren van een nieuw breed curriculum
 • Theologie met Jupyter Notebook
 • Gamification van een eerstejaars cursus Microbiologie
 • Readily Accessible Technology for Virtual Reality in (Bio)Molecular Education
 • Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
 • Digitaliseren, het nieuwe internationaliseren
 • Comeniusbeurs voor Anna van Luijn (VU) en Maaike Muntinga (VUmc)
 • Na- en bijscholing nu ook in het hoger onderwijs
 • Lessen voor digitaal toetsen
 • Expert meetings in international teaching with Mrs. Jude Carroll (UK)
 • Een curriculum is nog geen visie
 • Kansen verzilveren in internationalisering
 • Onderwijs achter gesloten deuren
 • eLearning bachelorstages
 • Digitaal platform practicumopdrachten
 • Bruggen bouwen
 • Interactieve beroepsperspectievenkaart
 • Tijd voor diversiteit
 • De weg naar kwaliteitsafspraken
 • Echt het gesprek aan over leren
 • Meer aandacht voor onderwijskwaliteit
 • Themamiddag Learning Analytics
 • Sjirk-Jan Zijlstra, gefeliciteerd!
 • Onderwijs hoger in het vaandel bij universiteit
 • Best practices Blended Learning
 • Promovendi ontevreden over didactische scholing
 • Rector: "KnowVU leden, bedankt!"
 • Grassroots 2015-2016 toegekend
 • e-Portfolio
 • Andere bevoegdheid, andere opleidingen
 • Hé promovendi, lukt dat lesgeven een beetje?
 • Best practices Video in het onderwijs
 • Leidinggeven aan onderwijs
 • GrassRoots toekenningen
 • Winnaars VU Innovatieprijs 2016: Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning
 • Studiewereld in een app
 • Collaborative Learning
 • Simulatiespel “Amstelmere”
 • Masterclasses sameN
 • De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
 • De dakpan
 • Kwaliteit in Diversiteit
 • Uitreiking Award voor beste Grassrootsproject
 • “Blended Learning, kunnen studenten niet gewoon een boek lezen?!”
 • Looking for a silver bullet
 • Beter onderwijs, maar hoe?
 • Winnaars SURFnet Innovation Challenge ‘ICT en Onderwijs’ bekend
 • Zet rechter streep door ‘nominaal is normaal’?
 • Academisch Burgerschap – Leerdoel of zedenpreek?
 • E-modules: maatwerk via een gestandaardiseerd proces
 • Plannen onderwijskeuring: einde aan de angstcultuur
 • VSNU: Visie op studeren in een nieuwe tijd
 • Bijeenkomst Examencommissie
 • Bussemaker: “Maak examencommissies nog sterker"
 • Online en traditioneel onderwijs kunnen niet zonder elkaar
 • Digitaal toetsen op afstand
 • Digitaal nakijken open vragen
 • Teaching statistical methods using online learning environments
 • Kwalitatief onderzoek NSE resultaten
 • Rubrics voor algemene academische vaardigheden
 • Kennisclips juridische vaardigheden
 • Vernieuwend patiëntveiligheidsonderwijs
 • Reflectie-app
 • e-Learning


 • Nog geen reacties van deze gebruiker  Contact

  knowvu@vu.nl