Kennisclips juridische vaardigheden
26 mrt 2015


Inzending KnowVU Award 2015: 

Door: S. Meijer en H.E. van Rossum – UHD resp. docent Strafrecht resp. Rechtstheorie; Fac. Rechtsgeleerdheid 

 

Hedwig van Rossum  Avatar

 

Een jurist moet in het Nederlands wetenschappelijke, juridische stukken kunnen schrijven en in staat zijn overtuigend mondelinge presentaties te geven. Deze vaardigheden worden daarom in de rechtenopleiding aan de Vrije Universiteit steeds belangrijker. Zo wordt tijdens de rechtenstudie vaker geoefend met de schriftelijke en mondelinge vaardigheid. Er is echter zeker nog meer winst te behalen binnen het huidige vaardighedenonderwijs. Het project Kennisclips juridische vaardigheden beoogt deze verbeteringsslag te maken. Door het creëren en beschikbaar stellen van instructie- en kennisclips over juridische vaardigheden, kunnen we studenten die een paper schrijven, scriptieplan maken of een presentatie voorbereiden, op elk moment dat zij daaraan behoefte hebben gepast onderwijs bieden.

Doel van het project is het ontwikkelen van een set kennisclips over juridische vaardigheden. Omdat juridische vaardigheden een verzamelterm is voor verschillende vaardigheden, kunnen deze ook afzonderlijk van elkaar aan studenten worden onderwezen. Het gaat daarbij onder andere om kennisclips over het schrijven van een onderzoeksplan, het maken van een probleemstelling, het opstellen van een juiste en overtuigende argumentatie, het maken van een overzichtelijke structuur en het gebruiken van bronnen.

De kennisclips kunnen worden ingezet in de verschillende jaren van de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid en kunnen naar wens worden gestapeld. Bij het maken van de kennisclips streven wij naar een breed draagvlak binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en zodoende staat samenwerking tussen verschillende vakgroepen voorop. Zo worden de scripts voor de kennisclips geschreven in samenwerking tussen de verschillende afdelingen en zijn de kennisclips vakoverstijgend en dus inzetbaar bij diverse vakken, zowel in de bachelor- als in de masterfase.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl