“Blended Learning, kunnen studenten niet gewoon een boek lezen?!”
30 nov 2015


24 november 2015: “Blended Learning, kunnen studenten niet gewoon een boek lezen?!” 

Bij ‘Blended learning’ zie je misschien zo’n keukenapparaat voor je waar je groente in fruit in fijnmaalt tot een babyhapje dat zo lekker makkelijk lepel voor lepel gevoerd kan worden. De infantilisering van het onderwijs, het nog luier maken van de student, het bevorderen van het niet meer deelnemen aan een actief leerproces, dat kun je toch niet willen aan een universiteit?

Intussen verandert het onderwijs op de middelbare school in rap tempo, worden leerlingen daar voorbereid op het kennis verwerven en verwerken in de 21e eeuw. En dan komen ze op de universiteit. Het is nu aan ons om studenten uit te dagen!
Met nieuwe middelen kunnen we de universiteit als interactie- en communicatiecentrum en zelfverrijkend- en zelfwerkzaamheid­stimulerende omgeving weer in alle glorie herstellen. Dus:

Hoe kun je weblectures verrijken door er onderbrekingen in aan te brengen en een open vraag te stellen? Hoe kun je een kennisclip verrijken door er een toetsvraag aan toe te voegen? Hoe kun een blog,  een discussie of een wiki (laten) beoordelen? Tijdens de workshop van 24 november 2015 dachten we hier over na.

De presentaties

Educate-it. Programmamanager Jan Haarhuis vertelt over dit universitair brede blended learning progamma van de Universiteit Utrecht.
presentatie (pdf) | website Educate-it

Teach what you preach. Wanda Konijn (FALW, Athena Instituut) vertelt over waarom zij besloot blended learning in te voeren in een vak, wat daarvan de gevolgen waren en welke mogelijkheden zij benut heeft.
presentatie (pdf) (volgt)

Flipped ClassroomAnita van Hoof (FSW, opleiding Communicatiewetenschap) vertelt hoe zij tot de keuze van het flipped classroom is gekomen, welke stappen zij daarvoor gezet heeft en wat het resultaat was.
presentatie (pdf)

Time2cook; Grab your Blenders now! Luuk Terbeek (Hoger Onderwijs Team, VU Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen) gaat met jullie Blended Learning design skills aan de haal. Belangrijkste ingrediënt; de stoompan!
presentatie (pdf)

De reacties

Juliëtte Ronteltap (Student Universitaire Studentenraad VU)
“Ik denk dat het vervangen van hoorcolleges door online te bekijken kennisclips positief is, zolang de stof er niet simpeler door wordt en het kijken ervan verplicht is om de werkcolleges in te komen. Anders werkt het meelifters in de hand. Het invoeren van meer online onderwijsonderdelen moet altijd uit didactische overwegingen komen en niet als bezuinigingsmaatregel. Videomateriaal moet dus ook voldoende vervangen worden en er moet genoeg aandacht blijven voor student-docent contact en nieuwe informatie vanuit het onderzoek.”

Over Educate it – Jan Haarhuis:
“Ik vond het erg interessant om te horen hoe ver de UU al is met blended learning. Wat ik erg positief vind aan deze manier van leren, is dat het is afgestemd op de behoefte van de student en dat het een grotere groep mensen weet te bereiken. Ook is het mooi dat blended learning op de UU geevalueerd wordt en dat er wordt gestopt met de onderdelen die niet blijken te werken. Mijn zorg is alleen dat er steeds meer online zal worden gedaan, zonder het bijbehorende contact tussen student en docent. Ook vraag ik mij af of het CvB van de VU bereid is tot een dergelijke grootschalige investering als op de UU is gedaan. Er is momenteel namelijk al erg veel geld aan OSD programmaontwikkeling besteed en dat focust zich vooral op een nieuwe leeromgeving, die blended learning zou kunnen incorporeren, maar niet op blended learning zelf.”

Over Teach what you preach – Wanda Konijn:
“Dat het programma is aangepast om de ‘cognative load’ voor studenten te verminderen baarde mij enigszins zorgen. Ik hoop dat dit inhoudt dat de theorie op een makkelijkere manier aan de student wordt aangeboden en niet dat de stof zelf is versimpeld. Ook vraag ik mij af hoe de druk verminderd is, nu de hoorcolleges zijn vervangen voor kennisclips, maar er nog wel even veel contact uren in de week zijn, waarbij de student actief moet participeren. Daarnaast vraag ik mij af of de groepsopdrachten meetellen voor het eindcijfer. Er werd namelijk verteld dat het kijken van de kennisclip geen toegangseis is om het college te volgen en op die manier kunnen veel sudenten meeliften op het werk van anderen. Wel ben ik verder enthousiast over het gestegen aanwezigheidspercentage en het idee erachter.”

Antwoord van Wanda Konijn:
“Het is niet zozeer dat we proberen de cognitive load te verlagen, maar we proberen de studenten de mogelijkheid te bieden deze cognitive load beter te managen. De stof van de cursus is exact hetzelfde gebleven, alleen de manier waarop dit wordt aangeboden en de manier waarop dit samen met de docent wordt behandeld zijn aangepast (het boek is wel hetzelfde gebleven).
De verlaagde werkdruk komt met name door verduidelijking van de docent, betere scheiding tussen hoofd en bijzaken in de theorie. En door een betere balans te creëren tussen de groepsopdracht en de theorie nemen de studenten meer tijd voor tentamenvoorbereiding wat de stress weer verlaagd.
Groepsopdrachten in de masterclass tellen niet mee voor een cijfer. Het verplicht stellen van deze onderdelen bleek niet nodig omdat de groepsverantwoordelijkheid er zeer goed voor zorgde dat de opdrachten werden gemaakt. ‘Meeliften’ is dus niet aan de orde op het gebied van de theorie: alle studenten krijgen dezelfde mogelijkheden aangeboden om zich met behulp van ons voor te bereiden op het tentamen en daarnaast hebben ze hun zelfstudietijd. Het tentamen is een individueel schriftelijk (digitaal) tentamen. Het groepsproject wat parallel loopt aan het theoriegedeelte wordt wel becijferd: zowel het rapport als individueel presenteren van de student.”

Over Flipped Classroom – Anita van Hoof:
“Positief aan deze opzet is dat het meer dan voorheen focust op het oefenen van analyseren bij studenten. Ook werd bij dit vak wel aangegeven dat er gecontroleerd wordt op het bekijken van de kennisclips middels een verplichte opdracht. Over de kennisclips zelf werd echter gezegd dat ze voor 4-5 jaar gebruikt kunnen worden, maar ik vraag mij af of er dan wel voldoende ruimte is voor het bespreken van innovatief onderzoek in het onderwijs. Dat de colleges verplicht zijn is naar mijn mening positief, omdat er op wordt gecontroleerd dat iedereen zich heft voorbereid en dus ook het maximale uit het werkcollege gehaald kan worden.”

Antwoord van Anita van Hoof: “De kennisclips zoals wij die bij ons vak ingezet hebben, vormen een belangrijk onderdeel van de inhoud. Maar tegelijkertijd is het ook maar een klein onderdeel. Ze zijn niet bedoeld om alle informatie en kennis die belangrijk is voor het vak samen te vatten. De kennisclips vervangen een deel van de uitleg die voorheen in hoorcolleges werd gegeven over een aantal basisbegrippen en concepten die nodig zijn om de journalistiek (in dit geval) te kunnen begrijpen. Vervolgens wordt daar in de onderwijsbijeenkomsten juist mee geoefend en kunnen die begrippen ingezet worden om context te bieden aan de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in het vakgebied.”

Over Time 2 Cook – Luuk Terbeek:
“Dit onderdeel had helaas te weinig tijd doordat de bijeenkomst uitliep. Daardoor werd er gehaast gesproken en was ik niet in staat het goed te volgen. Wat ik er wel uit heb opgemaakt, is dat het plan op de VU is een blended learning cursus aan te bieden. Dat lijkt mij positief, dan kan in ieder geval elke docent die er gebruik van wil maken er ook mee overweg, weet wat de mogelijkheden zijn en kan het aanpassen op zijn/haar specifieke faculteit/opleiding.”

Student Facultaire Studentenraad Rechten:
“Zelf vond ik de workshop erg interessant. Het idee van Wanda Konijn sprak mij het meest aan vanwege de korte kennisclips die de belangrijkste punten van de stof weergaven, wat zich uiteindelijk ook bleek te vertalen in een hoger gemiddeld cijfer. Minder te spreken was ik over het de verplichte aanwezigheid bij het idee van Anita van Hoof. Verplichte aanwezigheid komt op mij altijd wat schools over terwijl we toch op de universiteit zitten. Bovendien worden hierdoor de studenten die het vak ook gewoon hadden kunnen halen zonder bij elke les aanwezig te zijn (bijvoorbeeld omdat zij zich breder aan het ontwikkelen zijn met andere activiteiten) benadeeld. Wel zou ik nog willen opmerken dat ik hier mijn eigen mening verwoord, en niet zo zeer die van de FSR Rechtsgeleerdheid als geheel.”

Danny Scholten (Docent Faculteit der Exacte Wetenschappen)
“De bijeenkomst van afgelopen week over Blended Learning was zeker inspirerend. Goed te zien dat het leeft binnen de VU. Binnen de opleiding Farmaceutische wetenschappen van de Faculteit der Exacte Wetenschappen zijn wij (Maikel Wijtmans en ondergetekende) in toenemende mate aan het experimenteren met nieuwe vormen van activerend onderwijs. In periode 1 van dit collegejaar hebben we een eerste experiment met Blended Learning gedaan, wat zeker een positieve ervaring was. Het is goed dat KnowVU dit soort bijeenkomsten belegt, want zodoende kunnen we ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opdoen.

Juist ook de opzet van het minisymposium in één collegeblok, maakt het een relatief kleine tijdsinvestering. De drempel voor mensen om te komen wordt daardoor een stuk lager. Ik denk dat dit een goed recept is om in de toekomst vaker in te zetten, om zodoende belangrijke innovatieve onderwijsideeën (o.a. Blended learning in al zijn facetten) onder het voetlicht te brengen.”

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl