Kwaliteit in Diversiteit
17 dec 2015

Diversiteit staat hoog op de agenda van de VU, zoals te lezen is in het Instellingsplan 2015-2020 en in de geconcretiseerde VU onderwijsvisie. Het onderwerp roept veel vragen op. Zorgt aandacht voor diversiteit voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs? Hoe staan docenten en studenten tegenover diversiteit? Hoe uit het zich in de dagelijkse praktijk? Hoe word je diversiteitsensitief? Hoe ziet diversiteitsensitief onderwijs er eigenlijk uit en hoe kan dat ontwikkeld worden? Zijn er al mooie voorbeelden te vinden binnen de VU?

De themamiddag van december 2015 bood een uitgelezen kans om kennis over het begrip diversiteit op te doen, inzichten te krijgen om toe te passen in het onderwijs en met andere docenten en studenten van gedachten te wisselen over dit actuele onderwerp.

Project diversiteitsensitief onderwijs

Inleiding – Judith Gerritsen (UC FGB)
kijk terug (video)

Op veel plaatsen binnen de VU wordt de noodzaak van aandacht voor diversiteit in het onderwijs gevoeld. Binnen het project diversiteitssensitief onderwijs bieden we een aantal faculteiten ondersteuning op dit terrein. Deze bestaat uit het screenen van het onderwijs en het verzorgen van trainingen. De lessen die we leren met dit project zullen na afloop VU-breed gedeeld worden. Tijdens dit symposium maakte u alvast kennis met enkele onderdelen uit zowel de screening als de training.

Diversiteitscan – Hester Radstake (UC FGB)
kijk terug (video)

Hoe bereiden we studenten voor op het leren over diversiteit(svraagstukken)? Wat gaat daarin goed en wat zou beter moeten? Een goede manier om hier achter te komen is het doen van een diversiteitscan van het studieprogramma. In deze bijdrage licht ik toe wat zo’n scan behelst, wat het oplevert en illustreer ik enkele toepassingen van de scan op de VU. Ook gaat u zelf een heel klein stukje scan doen. Tot slot bespreek ik graag een aantal aandachtspunten met u die mijns inziens belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat aandacht voor diversiteit zich uit in verbetering van onderwijskwaliteit.

Diversiteitsensitief doceren – Siema Ramdas (UC FGB)
kijk terug (video)

Op welke manieren kan diversiteit invloed hebben op de dagelijkse onderwijspraktijk? Welke aannames kunnen een rol spelen? Tijdens dit onderdeel lichtten we toe hoe we deze training bij verschillende faculteiten vormgeven, en wat de bevindingen van deelnemende docenten en trainers zijn. Ook demonstreerden we een trainingsonderdeel dat in elke training terug komt.

Mooie VU ervaringen

Het kan alleen maar anders: diversiteit als bron voor wetenschappelijk werk – Peter-Ben Smit (GGL)
kijk terug (video)

“Diversiteit” staat hoog op de agenda – en vaak als emancipatorisch paradigma: wie “anders” is dan de mainstream moet extra aandacht krijgen zodat zij of hij ook mee kan komen. Diversiteit is breder dan dat: iedereen is ergens anders. Dit anders zijn is de basis voor eigen nieuwsgierigheid. Deze workshop gaat in op het eigen anders zijn als bron voor wetenschappelijke en pedagogische inspiratie.

Diversiteit maakt verschil. Leerlijn Interculturalisatie en diversiteit in het geneeskundeonderwijs. – Petra Verdonk, Maaike Muntinga (VUmc)
kijk terug (video)

In het geneeskundeonderwijs wordt diversiteit geïmplementeerd in een longitudinale leerlijn, met drie hoofddoelen: kennis, attitude/vaardigheden, en reflexiviteit. In deze presentatie vertellen wij over onze ervaringen met het ontwikkelen en uitvoeren van dit onderwijs.

Gesluierde ambities: islamitische, vrouwelijke geneeskundestudenten en hun verschillende ervaringen met het medisch onderwijs. – Hajar Rifi, Hannah Leyerzapf (VUmc)
kijk terug (video)

Een presentatie over een verkennend, kwalitatief onderzoek naar ervaringen en behoeften van moslima’s met het geneeskunde-onderwijs, door middel van semi-gestructureerde interviews. Vrouwelijke moslimstudenten, met name die die een hoofddoek dragen, ervaren alledaagse vormen van uitsluiting tijdens de geneeskunde-opleiding en voelen zich (bejegend als) ‘anders’ als het gaat om het studentleven, als student in de opleiding, en als (aankomend) praktiserend arts. Op basis van de bevindingen doen we aanbevelingen richting het ontwikkelen en stimuleren van een meer diversiteitssensitieve en inclusieve medische opleiding en campus.

Debat met Karen van Oudenhoven – Van der Zee (Chief Diversity Officer VU), Maral KhajehTrees Pels (bijzonder hoogleraar Socialization in the multi-ethnic city) en Joke van Saane (hoogleraar Onderwijs Theologie en Godsdienstpsychologie) onder leiding van Ida Sabelis (FSW)
kijk terug (video)

Reflectie op de middag – Maurice Crul (hoogleraar Organisatie van Diversiteit en Onderwijs)
kijk terug (video)

Eén reactie op “Kwaliteit in Diversiteit”

Geef een reactie

Eén reactie op “Kwaliteit in Diversiteit”

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl