Simulatiespel “Amstelmere”
02 feb 2016


Inzending KnowVU Award 2016 – voorjaar

Christine Moser

 

Door: Christine Moser (UD, opleidingscoördinator Organisatiewetenschappen, FSW)

Samenvatting: In het simulatiespel “Samenwerking in Amstelmere” worden studenten uitgedaagd om op een serieuze en realistische manier aan de slag te gaan met een vraagstuk uit de praktijk. In meerdere rondes moeten studenten in vijf teams met elkaar onderhandelen om het ultieme doel te bereiken: een samenwerkingsplan tussen meerdere stakeholders die uiteenlopende belangen, interesses en doelen hebben. In de onderhandelingsrondes komen studenten in aanraking met de vaak complexe processen van samenwerking en onderhandeling, waaronder afstemming in het team en tussen de teams, kennisdeling, individueel gedrag en leiderschap. Deze thema’s sluiten aan bij onderwerpen die een belangrijke rol spelen in deze studie (het gaat om de studie Beleid, Communicatie en Organisatie (MSc) aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen) en ook in andere studies bij o.a. FEWEB, FSW of FGB. Het simulatiespel heeft twee leerdoelen: (1) een koppeling maken tussen de theorie (uit de hoorcolleges) en de praktijk (uit de gastcolleges); en (2) ervaring opdoen in het toepassen van inzichten uit theorie en praktijk door middel van simulaties en oefeningen. Het aantal deelnemers is flexibel; echter moeten er minimaal 15 studenten aan meedoen (in dit geval zouden er in elk van de vijf teams 3 studenten zitten), maximaal zouden er per spel 50 studenten mee kunnen doen (10 studenten in elk van de vijf teams). Korte beschrijving “Samenwerking in Amstelmere” De gemeente Amsterdam heeft besloten om het gebied tussen IJburg en Almere te bebouwen. Er komt een grote, nieuwe stad die ruimte biedt voor ca. 300.000 studenten, jonge families, professionals en ouderen. Kortom, Amsterdam breidt uit. In deze nieuwe stadswijk, Amstelmere, is uiteraard behoefte aan veel voorzieningen. Één van de belangrijkste punten hierin is horeca. Voor ondernemers en bedrijven ligt er een gouden kans: een gloednieuwe stad die smeekt om restaurants, bars, evenementen en kroegen. De gemeente wil samenwerking op het gebied van horeca bevorderen. Zij heeft dan ook een project opgezet: in twee rondes mogen de betrokken partijen hun ideeën voor samenwerking op tafel leggen. In de eerste ronde pitchen de partijen een eerste idee; in de tweede ronde worden uitgewerkte plannen van aanpak gepresenteerd. Een jury, bestaande uit gemeentevertegenwoordigers, beslist na afloop van de twee rondes welk idee aangenomen wordt. De succesvolle partij is de trekker van de horecaexploitatie in Amstelmere.

Bekijk de presentatie (pdf)

Bekijk de presentatie (pdf)

 

Oordeel van de jury:

Het voorstel van Christine Moser (FSW) om het simulatiespel Amstelmere verder te ontwikkelen en uit te breiden met een online platform had verschillende positieve kanten. Dit initiatief is een goed antwoord op het probleem dat veel afgestudeerden hebben: zij voelen zich niet goed voorbereid op situaties die zich in hun toekomstige werkveld zullen voordoen, en vinden het lastig om de overstap te maken van theorie naar praktijk. Met het simulatiespel worden veel vaardigheden getraind die normaal gesproken onvoldoende aan bod komen in het universitair onderwijs, zoals plannen, organiseren, samenwerken, onderhandelen, compromissen sluiten, strategisch te werk gaan en doelstellingen verwezenlijken. Door in kleine groepen verschillende belanghebbenden te vertegenwoordigen in een complexe (fictieve) onderhandelingssituatie kunnen ook grote groepen studenten de geleerde theorie in de praktijk leren brengen,  Bovendien zorgt het simulatiespel voor een optimaal leerklimaat aangezien het spel aangepast kan worden aan de behoeften van de groep en appelleert aan een competitieve instelling. Het blijkt zeer enthousiasmerend te werken. Desondanks was het voor de jury lastig in te schatten hoe het simulatiespel vertaald zou kunnen worden naar andere faculteiten en hoe het er dan precies uit zou kunnen zien.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl