De dakpan
02 feb 2016


Inzending KnowVU Award 2016 – voorjaar

Freek Colombijn

 

Door: Freek Colombijn (UHD Social and Cultural Anthropology, FSW)

De dakpan is een simpele methode om de samenhang in onderwijsprogramma’s te verbeteren. De docent van vak x in periode p komt 5 minuten langs in het vak y van periode p+1 en herhaalt wat de hoofdpunten van zijn/haar eigen vak waren. Wat moeten de studenten meenemen van zijn/haar vak en gebruiken in vak y? Door deze dakpanconstructie wordt de docent X gedwongen zich te bezinnen wat de ‘threshold concepts’ (Biggs & Tang 2011: 83) van het eigen vak zijn, docent Y weet waar hij/zij op kan voortbouwen, wordt de student herinnerd aan wat het belangrijkste van het vorige vak was (en onthoudt het daardoor beter) en wordt de student gestimuleerd om samenhang tussen de vakken te zoeken. Het bovenstaande model zou ik de ‘onderliggende dakpanconstructie’ willen noemen. Soms zal het alternatief van de ‘bovenliggende dakpan’ meer gewenst zijn, waarbij de docent van vak y uit periode P+1 op het eind van vak x in periode p langskomt om aan te kondigen wat hij/zij gaat doen. Ook zal het soms nuttiger zijn als de docent van vak x in vak z van periode p+2, p+3 enz. langskomt; deze keuze zal op basis van de inhoudelijke samenhang van de vakken gemaakt moeten worden. De kern is dat bij elk vak tenminste een dakpan ligt.

Bekijk de kennisclip (klik op het plaatje)

 

Oordeel van de jury:

Freek Colombijn (FSW) stelde voor om de doorlopende leerlijnen gedurende de hele studie beter zichtbaar te maken door de docent die een vak heeft gegeven, de essentie van dat vak bij het volgende vak nog eens in kort bestek te laten presenteren. Daarmee wordt de aansluiting tussen de vakken onderling verbeterd, en bovendien wordt zo beoogd om essentiële punten uit de stof bij studenten actief te houden, zodat zij er ook bij het schrijven van hun thesis nog profijt van hebben. Hiervoor hoeven geen nieuwe tools ontwikkeld te worden en ook het onderwijsprogramma hoeft niet op de schop. De jury is heel positief over de aandacht voor doorlopende leerlijnen en voor kennis en inzichten die vakoverstijgend zijn. Ook de eenvoud van het voorstel spreekt aan. Tegelijkertijd vraagt de jury zich af of er niet andere manieren zijn om dit doel te bereiken, op een meer interactieve manier en meer gericht op deep learning. Eén van de suggesties tijdens de discussie was een project waaraan studenten gedurende een heel studiejaar werken; andere ideeën zijn het laten maken van een mindmap waarin studenten zelf de belangrijkste elementen uit verschillende cursussen met elkaar in verband brengen, of een instaptoets aan het begin van een cursus waarin duidelijk wordt welke reeds verworven kennis vooral van belang is voor het volgen van de nieuwe cursus. Tot slot was het de jury niet duidelijk waaraan het geldbedrag dat verbonden is aan de Stimuleringsprijs besteed zou worden: het is een levensvatbaar plan dat ook zonder deze financiële impuls van start kan (en zal) gaan, tot vreugde van de jury.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl