De StOK (Studenten Onderwijskwalificatie)
02 feb 2016


Inzending KnowVU Award 2016 – voorjaar

Rashmi Kusurkar

 

Door: Rashmi Kusurkar (hoofd Onderzoek van onderwijs, VUmc), Sabine Jaken en Marjolein Speelman

Ons plan is om een Studenten Onderwijskwlificatie (StOK) te ontwikkelen voor VUmc School of Medical Sciences. Binnen het medisch onderwijs en opleiden wordt vaak van artsen verwacht om te onderwijzen en opleiden zonder enige vorm van didactische scholing. Ondanks docentprofessionalisering en –kwalificering, vormt onderwijs nog steeds een ondergeschoven kindje in deze wereld. Vanuit de rolmodelfunctie en het verborgen curriculum wordt dit overgedragen op studenten. Om de onderwijscultuur positief te beïnvloeden, willen we studenten die zich inzetten voor onderwijs positief waarderen door hen een ontwikkel- en kwalificatietraject aan te bieden. Een StOK is niet nieuw binnen het medisch onderwijs, maar wel erg belangrijk. Daarnaast willen we ons onderscheiden met een sterk theoretisch kader, de inzet van blended learning en aansluiting op een latere Basiskwalificatie Onderwijs (BKO). Ons StOK traject zou een inspiratie kunnen zijn voor andere faculteiten en andere onderwijskwalificatie trajecten.

Plaatje StOK

Bekijk presentatie (pdf)

 

Oordeel van de jury:

Het team van Rashmi Kusurkar (VUmc) hield een zeer overtuigend en memorabel betoog over het belang van STOK, een onderwijskwalificatie voor studenten die practica begeleiden en andere onderwijstaken vervullen bij de VUmc School of Medical Sciences. Studenten die deze taken verrichten, zouden een compacte, extracurriculaire opleiding krijgen waarin aandacht is voor onderwijskundige theorie en waarin gebruik wordt gemaakt van Blended Learning (wat in landelijk opzicht vernieuwend is). Het is duidelijk dat dit voorstel op allerlei fronten voor verbetering zorgt: het zorgt ervoor dat studenten beter onderwijs krijgen, dat student-docenten de nodige kennis en een tastbaar certificaat krijgen, dat er een doorlopende lijn ontstaat van STOK naar BKO en SKO en dat studenten die deze opleiding gevolgd hebben, artsen worden met hart voor onderwijs en zo op hun beurt als rolmodel kunnen fungeren. De jury is zeer te spreken over de positieve effecten van het voorstel en over de mate waarin het het belang van goed onderwijs onderkent. Toch zag de jury redenen waarom het plan niet als eerste in aanmerking kwam voor de Stimuleringsprijs. Hoewel samenwerking met andere faculteiten (m.n. waar het gaat om de educatieve minor) is genoemd, lijkt het voorstel (terecht) toch vooral ten dienste te zijn van de medische faculteit. Bovendien wordt het plan naar het oordeel van de jury reeds in voldoende mate gesteund en gefinancierd. De jury heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de STOK er ook zonder het stimuleringsbedrag zal komen, en juicht dit van harte toe.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl