Masterclasses sameN
02 feb 2016


Inzending KnowVU Award 2016 – voorjaar

Marjolein Zweekhorst

 

Door: Marjolein Zweekhorst en Anna van Luijn en Dirk Essink (UHD en docenten, FALW)

 

Met deze innovatie willen we de link met alumni en studenten versterken. We willen de alumni en studenten 3 x per jaar uitnodigen voor een masterclass. Deze masterclass wordt verzorgd door een prominente spreker en vindt plaats in de avond tussen 7 en 9 uur. Naast de alumni en studenten worden ook externen uitgenodigd voor deze masterclass. Voor en na de masterclass is er tijd voor netwerken, wat een meerwaarde voor studenten (inzicht in toekomstige stage – en beroepskeuze), alumni (bijscholing en netwerken) en externen (bijscholing en netwerken) oplevert. Huidige alumni activiteiten richten zich specifiek op alumni, meestal opgesplitst in early, mid and late career. Wij willen in deze innovatie dit breder trekken zodat de studenten voordeel van de alumni activiteiten ervaren en daarnaast al tijdens de studie aan alumni activiteiten hebben deelgenomen. We hopen dat dit ook latere deelname (dus na afstuderen) aan de masterclasses zal versterken en alumni in late career kunnen weer als prominente spreker kunnen fungeren. De externen betalen voor deelname aan de masterclasses beogen we de innovatie duurzaam te maken. Daarnaast wordt het voor alumni en studenten interessanter als er ook externen aanwezig zijn (netwerken). Voor deelnemers geldt dat als 3 masterclasses gevolgd zijn, zij hiervoor een certificaat ontvangen. Met deze innovatie hopen we een combinatie van bijscholing en netwerken voor de alumni te maken en tegelijkertijd sterker gebruik te kunnen maken van de expertise en het netwerk van alumni voor studenten. Het opzetten van bijscholing voor alumni past binnen de activiteiten die we momenteel ontplooien in het kader van post-academisch onderwijs. Ook hopen we hiermee dat meer alumni zich sterker verbonden blijven voelen met de opleiding. Dit kan bijdragen aan een kwaltiteitslag voor ons eigen onderwijs, omdat wij verwachten dat dit kan leiden tot nieuwe stage plekken en alumni die als gastspreker, of opdrachtgever van studenten opdrachten, betrokken zijn bij het onderwijs. Alsmede kan dit leiden tot nieuwe opdrachten en samenwerkingsverbanden met de bedrijven/instituten/organisaties waar de alumni bij betrokken zijn. De prijs zouden we graag gebruiken om te inventariseren in welke onderwerpen de alumni geïnteresseerd zijn, het organiseren van prominente sprekers en voor het upgraden van het LinkedIn abonnement, wat additionele communicatie mogelijkheden geeft. Natuurlijk maken we hierbij gebruik van de expertise van de alumni relaties van de VU, waar we al contact mee hebben. De opleiding heeft een LinkedIn site waarin bijna alle alumni staan (najaar 2015: 561 leden). Vanuit hier willen we de alumni gaan bereiken.

Plaatje Masterclasses

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl