Winnaars VU Innovatieprijs 2016: Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning
15 feb 2016

Tijdens de VU-Onderwijsdag op 12 februari j.l. is de VU Innovatieprijs 2016 uitgereikt!

De winnende inzending kwam van FALW: Dealing effectively with diversity in the classroom, door Marjolein Zweekhorst en Tjard de Cock Buning, die inspelen op de toenemende diversiteit in de classroom.

Bron: Ad Valvas

v.l.n.r.: Marjolein Zweekhorst, Jolein (masterstudent), Vinod Subramaniam (rector), Tjard de Cock Buning. Bron: Ad Valvas

Steeds meer opleidingen hebben te maken met een bredere instroom van studenten, de verschillende achtergrondkennis vormt een uitdaging voor de docenten om passend onderwijs aan te bieden. Blended learning en flip the classroom kunnen  een oplossing bieden. Maar “werkt het?” en “hoe kan het effectief toegepast worden in de universiteit?” zijn vragen die de FALW docenten zich stelden. In het experiment zijn hoorcolleges vervangen door korte video’s waarin de theorie wordt uitgelegd in combinatie met masterclasses. De video’s worden door de studenten bekeken als voorbereiding op de masterclass. Tijdens de interactieve masterclass worden de studenten uitgedaagd om de theoretische inzichten verder te verdiepen en te verbreden. De FALW docenten hebben verschillende interactieve vormen voor de masterclasses ontwikkeld. Naast de masterclasses voeren de studenten een project uit in werkgroepen. Het onderzoeksteam heeft drie opeenvolgende jaren het experiment gemonitord en geëvalueerd en de nodige aanpassingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een zeer effectieve onderwijsvorm.

Met het prijzengeld (€50.000,-) willen de winnaars hun onderwijsinnovatie doorontwikkelen door te analyseren of het ook voor disciplinaire- of bacheloropleidingen effectief is en door het palet aan interactieve werkvormen in een grote collegezaal uit te breiden. Daarnaast willen de docenten de leereffecten van hun methode verder onderzoeken en hun bevindingen publiceren. Bij voorkeur zouden Marjolein en Tjard ook andere faculteiten bij betrekken bij hun onderzoek: “we zoeken docenten van cursussen met een diverse en grote instroom (n > 75)  aan studenten, die een experiment aan willen gaan met blended learning. De bedoeling is om tijdens dit experiment de hoorcolleges in een andere vorm te gieten door er korte filmpjes van te maken en de groepscontactmomenten interactief te maken, middels een masterclass met een prominente spreker.” Geïnteresseerde docenten kunnen contact opnemen met Marjolein.

De andere genomineerden waren:

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl