GrassRoots toekenningen
18 feb 2016


Silvester Draaijer

 

De VU zet verschillende middelen in om het onderwijs te innoveren. Eén van die middelen is de VU Grassrootsronde. Grassroots is bedoeld als een laagdrempelige vorm van ondersteuning voor docenten en het onderwijs. Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen. Ook studenten kunnen samen met docenten voorstellen doen voor innovaties. De Grassrootsronde valt onder de vlag van Adviesraad ICT en Onderwijs.

Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet in combinatie met een specifieke didactische aanpak ontwikkelen en inzetten in hun onderwijs. Grassroots hoeft daarmee niete state-of-the art te zijn of expliciet innovatief. Vanuit de Grassrootsronde krijgen de docenten ondersteuning in de vorm van een klein geldbedrag dat ze in kunnen zetten om expertise in te huren of speciale middelen te bekostigen. Aan de docenten wordt gevraagd om hun ontwikkelingen voor een breder publiek kenbaar te maken op twee manieren. Ten eerste wordt gevraagd bij een gezamelijke kick-off van de deelnemers aanwezig te zijn en bij een gezamenlijke afsluiten. Ten tweede wordt gevraagd aan de deelnemers om twee maal een blogbericht te schrijven over hun vorderingen.

Meer informatie: s.draaijer@vu.nl


Op 29 september 2016 worden resulaten gepresenteerd tijdens de Eindpresentatie Grassroots 2015-2016.

Voor de Grassrootsronde 2015-2016 zijn 9 voorstellen ontvangen. Dit zijn de titels met korte omschrijving.

aanvragers GrassRoots  Faculteit docent/student titel/onderwerp
Danny Scholten, Maikel Wijtmans, Erik Boon en Prof.dr. M.J. Smit FEW Docent Het gebruik van Clipquest als learning analytics tool voor blended learning
Rolinka Schippers FALW Junior Docent ZelfEvaluatie Presentatie Portfolio (ZEPP)
Nienke Stumpel FALW Junior Docent Peer2Peer review
Eva Sugeng FALW Junior Docent Interactieve G&L loopbaan flowchart
Vera van Rijn FALW Docent Gezondheid in Afrika in Beeld
Erik Vos en Lisanne Moller FALW Docent e(pi)-Learning: aan de slag met methodologie
Natalia Silvis-Cividjian FEW Docent Samen bouwen we ons gastcollege (Gastcollege App)
Johannes Netelenbos GNK, medische psychologie Docent Digitalisering & Ondersteuning communicatieonderwijs geneeskunde
Sam van Loon en Niels Keijzer FALW Studenten Vutijdlijn.nl

Meer informatie over Grassrootsrondes van voorgaande jaren kan als volgt gevonden worden:

2014-2015: https://grassrootsvu.wordpress.com/

2014 en eerder: https://www.edugroepen.nl/sites/ICTO-nieuwsbrief%20VU/projecten/Wikipagina’s/Introductiepagina.aspx

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl