e-Portfolio
04 mrt 2016


Verantwoordelijkheid nemen van het eigen leerproces door (digitaal) inzicht in de persoonlijke ontwikkeling!

Eén van de belangrijkste uitgangspunten in de visie van de VU op onderwijs is dat studenten meer verantwoordelijkheid  nemen voor hun eigen ontwikkeling en succes in de studie. Het is daarom van belang dat er inzicht ontstaat in de ontwikkeling van de student. Zowel voor de student zelf als voor de opleiding en de docenten. Vooral op het terrein van bijv. de ontwikkeling van academische vaardigheden zoals onderzoek doen, rapporteren van onderzoek, presenteren of het werken in een team. Bovendien wordt er van instellingen meer en meer gevraagd dat zij kunnen verantwoorden dat studenten voldoen aan de minimale vereisten. Dit resulteert er in dat ook aan externe partijen snel en eenvoudig inzicht zou moeten kunnen worden geboden.

Hoe moet je gegevens hierover genereren, ontsluiten en gebruiken? Is het portfolio of het digitaal studentendossier daar de oplossing voor? Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van het digitaal portfolio en systemen om digitaal werk van studenten te laten inleveren, beoordelen, van feedback voorzien, becijferen, controleren, archiveren en ontsluiten? In deze bijeenkomst zijn de laatste ontwikkelingen en inzichten getoond. Zien we de geboorte van een nieuwe Big Brother of wordt de toekomst echt op maat voor de student en de docent gemaakt?

Kijk hier de presentaties terug.

Casus ACTA / VUmc: een nieuw portfolio systeem – door Franciska Koens (VUmc) en Michel Jansen (ACTA / VUmc)

Wat is de rol van het e-Portfolio in het curriculum van de opleiding Geneeskunde en aan welke voorwaarden moet het nieuwe e-Portfolio voor het VUmc / ACTA / AMC voldoen?

presentatie (pdf)  | kijk terug:

GradeWork van Xebic – Robert Elbers (Projectleider InSight Hogeschool Leiden) en Ingrid Gécová (Xebic)

GradeWork is een programma dat de gehele logistiek van het inleveren, verzamelen, beoordelen, plagiaatdetectie, feedback geven, becijfering, archivering en inzage van digitaal na te kijken opdrachten ondersteund. Het is niet gebonden aan een cursusstructuur en stelt de instelling in staat om systematischer aan dossieropbouw te doen en werkprocessen te optimaliseren.

 presentatie (pdf) | kijk terug:

Voor de in de presentatie genoemde video en demo van GradeWork, zie onderstaande links:

video GradeWork hogeschool Leiden |  demo GradeWork (in screenshots) | folder GradeWork

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl