Grassroots 2015-2016 toegekend
15 mrt 2016


Silvester Draaijer

 

Grassroots zijn kleinschalige innovaties die docenten en studenten in hun onderwijs tot stand kunnen brengen.  Voor grassroots kunnen docenten een bestaande technologie of didactisch aanpak voor het eerst toepassen in hun vak of – wat meestal voor komt – een nieuwe technologie al dan niet in combinatie met een specifieke didactische aanpak ontwikkelen en inzetten in hun onderwijs. Grassroots hoeft daarmee niet state-of-the art te zijn maar wel innovatief voor degene die er mee aan de slag gaat. Via de Grassrootsronde van de VU krijgen docenten ondersteuning in de vorm van een klein geldbedrag dat ze in kunnen zetten om expertise in te huren of speciale middelen te bekostigen. Aan de docenten wordt gevraagd om hun ontwikkelingen voor een breder publiek kenbaar te maken via een publieke presentatie (waarover informatie zal volgen) en het maken van een factsheet.

Voor de Grassrootsronde 2015-2016 zijn 9 voorstellen ontvangen. Uit deze 9 voorstellen heeft de jury 5 voorstellen mogen kiezen voor de toekenning van het ondersteuningsbedrag van EUR 1.000 per project. Onderstaande voorstellen zijn gekozen:

Aanvragers  Faculteit/opleiding docent/student titel/onderwerp
Danny Scholten, Maikel Wijtmans, Erik Boon en Prof.dr. M.J. Smit FEW Docent Het gebruik van Clipquest als learning analytics tool voor blended learning

2015 – Aanvraag Grassroots Scholten ClipQuest

Nienke Stumpel FALW Junior Docent

Peer2Peer review

2015 – AanvraagGrassroots Stumpel Peer2Peer

Erik Vos en Lisanne Moller FALW Docent

e(pi)-Learning: aan de slag met methodologie

2015 – AanvraagGrassroots Vos en Möller Methodologie

Johannes Netelenbos Geneeskunde, medische psychologie Docent

Digitalisering & Ondersteuning communicatieonderwijs geneeskunde

2015 – AanvraagGrassroots Netelenbos Dig. Ond. Geneesk

Sam van Loon en Niels Keijzer FALW Studenten

Vutijdlijn.nl

2015 – AanvraagGrassroots Loon VUtijdlijn

 

 

 

De jury wenst de  indieners succes bij de uitvoering van hun grassroots en hopen dat de studenten van de VU hier de vruchten van zullen plukken.

Meer informatie over de Grassrootsronde van de VU is hier te vinden.

Meer informatie: s.draaijer@vu.nl

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl