Bruggen bouwen
08 nov 2016


Inzending KnowVU Award 2016

Avatar

 

Door: Corine Visscher (UHD Oral Kinesiology, ACTA)

Dit onderwijsidee biedt een oplossing voor een betere integratie tussen theorie en praktijk. Het idee is om, per vakgebied, ‘best practice teams’ te formeren, waarin docenten met studenten samenwerken aan concrete verbeteringen om theorie en praktijk beter met elkaar te verbinden. Hierin zijn dan zowel de docenten vertegenwoordigd die de meest up to date kennis beschikken met betrekking tot het evidence based handelen in de tandheelkunde, docenten die die evidence based principes moeten vertalen naar de alledaagse zorg voor tandheelkundige patiënten als  studenten die kunnen aangeven waar een betere afstemming van theorie en praktijk nodig is. Als einddoel zullen er dan in de onderwijspraktijk (de studentenkliniek op ACTA), naast de algemene praktijkdocenten, voor elk vakgebied gespecialiseerde praktijkdocenten aanwezig zijn die bij meer complexere problematiek als eerste aanspreekpunt kunnen dienen. Mocht de situatie daarom vragen, dan is overleg met de wetenschappelijke staf georganiseerd. Deze 3-staps raket (eenvoudige zorg daar praktijkdocent, meer complexere zorg door gespecialiseerde collega en complexe zorg door wetenschappelijke staf) waarbij voortdurende terugkoppeling naar de praktijkdocent is ingebed zorgt voor een brug tussen theorie en praktijk.

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken (na afloop van de Pitchronde)

Bekijk de presentatie

 

Oordeel van de jury:

Het voorstel beoogt de kennisoverdracht te bevorderen door docenten van de faculteit, studenten en praktijkdocenten (tandartsen) veel intensiever met elkaar te laten communiceren in  ‘best practice teams’. Op dit moment is er een kloof tussen de theoretische kennis die studenten in hun colleges verwerven, en de praktijk zoals zij die bij de behandeling van patiënten ervaren. Gespecialiseerde praktijkdocenten moeten als aanspreekpunt gaan dienen om zo die kloof te dichten. De jury is erg te spreken over het onderwijsideaal dat aan dit voorstel ten grondslag ligt (constructive alignment, doorlopende leerlijnen, leren van en met elkaar). Al is het denkbaar dat ook andere faculteiten baat hebben bij het samenbrengen van theorie en praktijk, het voorstel is toch nog sterk gericht op de situatie bij ACTA.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl