Digitaal platform practicumopdrachten
08 nov 2016


Inzending KnowVU Award 2016

Aniel Bhulai

 

Door: Aniel Bhulai (Docent Informatica, Bèta)

Het vak Computational Thinking heeft elk jaar tussen de 200-250 eerstejaars studenten. Het is een vak met hoorcolleges, practica en presentaties waarin het algoritmisch denken van studenten wordt bevorderd. De practica zijn intensief. Elke week moeten de studenten op het practicum 5 tot 7 opgaven maken, die we voor de volgende practicumbijeenkomst bespreken met de studenten. Het nakijken en het geven van feedback aan zo’n grote groep studenten in een korte periode is heel tijdrovend en arbeidsintensief. Bij dit vak zijn 8 tot 10 studentassistenten betrokken bij de practica. We merken echter dat het nakijken van de practicumopdrachten niet altijd even uniform gebeurt, ondanks een antwoord- en score model. Bovendien redden we het niet altijd om voor het volgende practicum de opgaven nagekeken te hebben. Het idee is daarom gerezen om een digitale platform te ontwikkelen.

1) waarin de opgaven in een database opgeslagen zijn, zodat we die elk jaar automatisch kunnen rouleren,
2) die het nakijken uniformeert door nakijkcriteria te definiëren in het systeem, waardoor het nakijken, en het geven van feedback sneller en uniform gebeurt.
3) waarin studenten op eigen tempo alle opgaven van de practica kunnen doorlopen.
4) waarin we de practicumopgaven kunnen becijferen en van feedback kunnen voorzien.
5) waarin studenten met de algoritmen, op het moment dat het op het practicum ter sprake komt, nog even kunnen oefenen.
6) waarin de voorbeelden van de algoritmen automatisch genereerd worden.
7) waarin de studenten een tijdspad zien van wat ze al gedaan hebben, wat ze nog moeten doen, welke deadlines er nog open zijn om zo zelf hun eigen tempo te bepalen.
8) waarin de studenten op basis van de feedback advies krijgen van het systeem welke onderwerpen ze nogmaals moeten bestuderen.

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken Bekijk de presentatie

 

Oordeel van de jury:

Elke grote studierichting heeft te maken met het probleem van het nakijken van opdrachten: de hoeveelheid maakt het tijdrovend, en als er veel docenten bij betrokken zijn, zijn er onderling verschillen in de beoordeling. Dit voorstel probeert niet alleen dat probleem op te lossen door het nakijken deels te automatiseren op grond van een database met vragen en antwoorden, maar wil bovendien studenten helpen om zelfstandig te kunnen studeren en te oefenen met vragen uit de database. Deze combinatie van pragmatiek en het streven naar een grotere leeropbrengst spreekt de jury aan. Van dit plan worden zowel docenten als studenten beter, zoals ook de aanwezige teaching assistants beaamden. De vraag is alleen, hoe zo’n digitaal platform met opdrachten over ‘Computational thinking’ ook voor andere opleidingen nuttig zou kunnen zijn. Bovendien lijkt het raadzaam om na te gaan welke mogelijkheden er al bestaan om het nakijken te uniformeren aan de hand van rubrics of checklists, zoals bijvoorbeeld in Turnitin.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl