eLearning bachelorstages
08 nov 2016


Inzending KnowVU Award 2016

Jeroen Dudok

 

Door: Jeroen Dudok (Docent Gezondheid & Leven, FALW)

In de (bachelor)opleidingen binnen de Levenswetenschappen sluiten de studenten de opleiding af met hun bachelorstage van drie of vier maanden. Ondanks dat elke opleiding ondersteuning biedt in het zoeken en vinden van een stage door de stagecoördinatoren in de vorm van stagevoorlichtingen en mogelijkheden tot het maken van een afspraak, blijkt elk jaar weer dat veel studenten het moeilijk vinden om een passend stageproject te zoeken en te vinden. Dit heeft er in de eerste plaats mee te maken dat het, ondanks de ondersteuning en stagevoorlichtingen die aangeboden worden, voor veel studenten lastig is om te bepalen waar ze beginnen met zoeken, hoe ze stageprojecten moeten zoeken, en hoe ze op een professionele manier onderzoekers kunnen benaderen en kunnen solliciteren op beschikbare stageplekken. Binnen dit project waarvoor ik een KnowVU subsidie aanvraag wil ik studenten op een (nog) betere manier ondersteunen en begeleiden in het zoeken en vinden van een geschikte stageplek. Dit wil ik doen door middel van het aanbieden van korte kennisclips en eLearning modules die gaan over professioneel gedrag, het proces van het zoeken en vinden van een stageplek, ondersteuning en tips bij het solliciteren op stageplekken, welke verschillende mogelijkheden en plekken er zijn binnen Nederland om een bachelorstage binnen de Levenswetenschappen te lopen, en ondersteuning op het gebied van het schrijven van een stageverslag.

Klik op de afbeelding om de presentatie te bekijken (na afloop van de Pitchronde)

Bekijk de presentatie

 

Oordeel van de jury:

Dat studenten behoefte hebben aan een betere begeleiding bij het vinden van een stageplaats, blijkt uit de NSE. De kandidaat wijst bovendien op een concreet probleem bij FALW, namelijk bij de onevenredige verdeling van aantallen stagiaires over de beschikbare stageplaatsen bij de verschillende onderzoeksgroepen. De voorgestelde oplossing, namelijk een combinatie van kennisclips, e-learning modules en een portfolio ter ondersteuning van het bestaande begeleidingstraject, biedt aan alle studenten de mogelijkheid om zich in hun eigen tempo en volgens hun eigen behoefte voor te bereiden op het zoeken van een geschikte stageplaats. De jury is overtuigd van het nut van een dergelijke aanpak. Als de kennisclips eenmaal ontwikkeld zijn, kunnen ze hergebruikt worden: de investering is daarmee duurzaam. Wel is ook hier de vraag of de kennisclips zoals ontwikkeld voor FALW bruikbaar zijn voor studenten van andere faculteiten.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl