Comeniusbeurs voor Anna van Luijn (VU) en Maaike Muntinga (VUmc)
10 mrt 2017

Anna van Luijn en Maaike Muntinga, van harte gefeliciteerd!

Van Luijn nam de beurs in ontvangst samen met Marjolein Zweekhorst, opleidingsdirecteur bij het Athena Instituut voor innovatie en communicatie in gezondheid- en levenswetenschappen aan de VU. Met deze prestigieuze Teaching Fellowship, ter waarde van 50.000 Euro, kunnen docenten in hun onderwijsinstelling een vernieuwingsproject uitvoeren. De tien projecten die dit jaar starten zijn gericht op het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten in het hoger onderwijs.

Anna van Luijn (links op de foto) en Maaike Muntinga (rechts op de foto) ontvingen uit handen van minister Bussemaker een Comeniusbeurs voor een project op het gebied van onderwijs en diversiteit. Foto: Silvester Draaijer.

Karen van Oudenhoven-van der Zee, Chief Diversity Officer bij de Vrije Universiteit: ”Mijn hartelijke gelukwensen aan Anna en Maaike. Dit is de kroon op het werk dat we bij VU en VUmc doen om jonge generaties op te leiden die effectief met ‘verschil’ omgaan, en het succes van studenten met een migrantenachtergrond te bevorderen. De VU wil een leer- en werkomgeving bieden die inclusief is en vanuit onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert. Deze projecten sluiten uitstekend aan op die ambitie.”

Comeniusprogramma
Tien onderwijsinnovatieprojecten in het hoger onderwijs van De Teaching Fellow-beurzen zijn op 6 maart 2017 uitgereikt door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De projecten hebben een looptijd van 12 tot 18 maanden. De projectleiders zijn over het algemeen jonge docenten met minimaal 2 jaar onderwijservaring. Het budget voor de beurzen wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW.

Project Diversity in Talents Anna van Luijn en Marjolein Zweekhorst (VU)
In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor (culturele) verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk. Bijzonder aan dit project is dat de studenten en alumni van deze master zelf de uitdagingen en succesfactoren op dit gebied gaan formuleren zodat dit in het onderwijs geïmplementeerd kan worden.

Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding (VUmc)
In dit project gaan coassistenten, artsen inopleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

Diversiteit bij de VU
Al sinds haar oprichting staat de Vrije Universiteit Amsterdam midden in de maatschappij en werkt zij aan de vraagstukken van morgen.  De VU biedt een leer- en werkomgeving die  vanuit onderlinge verschillen creativiteit en talentontwikkeling stimuleert.  Een inclusieve organisatie waarin mensen zich thuis voelen en zich vrij voelen hun unieke perspectieven te delen.

Bron: VU | Zie ook het bericht in AdValvas.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl