Digitaliseren, het nieuwe internationaliseren
30 mrt 2017

ScienceGuide | Hoe om te gaan met de veranderingen in het hoger onderwijs? De manier waarop we leren gaat sterk veranderen. Dat werpt vragen op over de kwaliteitscontrole. Een open vraag over de waarborging van diploma’s in een tijd van digitaal leren. Naar aanleiding van een discussie in de Eerste Kamer vroeg ScienceGuide senator Jan Anthonie Bruijn om zijn visie.

Kort geleden behandelde de Eerste Kamer de wet ter bescherming van Namen en Graden in het Hoger Onderwijs. Daarbij kwam de toenemende mogelijkheid voor studenten aan de orde om door fysieke en digitale mobiliteit internationaal modulair of zelfs per vak of per docent hun individuele curriculum op te bouwen.

De VVD-fractie stelde bij monde van Bruijn de vraag hoe dit zich in de toekomst zal verhouden tot de mogelijkheid en de wenselijkheid voor de Nederlandse overheid om toezicht te houden op de kwaliteit en doelmatigheid van het HO, de houdbaarheid van het nationale bekostigingsstelsel en de bescherming van namen en graden zoals geregeld in de WHW.

In zijn antwoord betoogde de regering, dat de voortschrijdende internationalisering en digitalisering niet afdoen aan de mogelijkheid van de overheid om toezicht te houden op de kwaliteit en doelmatigheid van het HO en de houdbaarheid van het nationale bekostigingsstelsel. Maar Bruijn zet hier zijn vraagtekens bij.

Het nieuwe leren

De onderwijspraktijk verandert voor onze ogen. Wij zien toenemend de ontwikkeling dat een student digitaal en straks met behulp van virtual of augmented reality per module en zelfs per vak of per docent onderwijs kan kiezen en genieten, al of niet via instellingen.

Zo geeft een docent aan het conservatorium van Amsterdam nu al digitaal les aan een student in China, de twee gezeten aan twee digitaal aan elkaar geschakelde piano’s. Maar hetzelfde kan een docent doen in New York, onder auspiciën van het conservatorium van Amsterdam. Nog even, en die student in China weet die docent in New York rechtstreeks te vinden.

Lees het volledige artikel op ScienceGuide.nl

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl