Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel
04 apr 2017


KnowVU Award 2017 – voorjaar: het winnende onderwijsidee

Door: Knoek van Soest (UD Bewegingswetenschappen, FGB)

Achtergrond: eerstejaars studenten Bewegingswetenschappen volgen een cursus Biomechanica waarin ze kennis moeten verwerven over de concepten van de klassieke mechanica, maar ook vaardig moeten worden in het uitvoeren van berekeningen op basis van die kennis. Hier geldt in hoge mate: Sine Labore Nihil. Vergelijkbare onderwijsdoelen komen voor in andere cursussen op het terrein van wiskunde, natuurkunde, statistiek, signaalbewerking, enzovoorts.

Voorwerk: er zijn door de docent trainingstools ontwikkeld die studenten in staat stellen om hun vaardigheden op specifieke onderwerpen zelfstandig te oefenen. Deze trainingstools zijn geïmplementeerd in Matlab (een programmeeromgeving gericht op rekenkundige toepassingen). In deze trainingstools worden op gerandomiseerde wijze meerdere versies van de inputgegevens gecombineerd met meerdere getalswaarden van parameters en meerdere onbekenden, waardoor al snel een grote variatie aan opgaven ontstaat. De software genereert een vraag, de student berekent een antwoord, de software geeft feedback.

Uitdaging: hoe motiveren we studenten om meer met dergelijke trainingstools aan de slag te gaan?

Idee: maak dergelijke trainingstools onderdeel van een structuur die lijkt op een computerspel met “levels”, waarbij toegang tot hogere “levels” verdiend moet worden door lagere “levels” succesvol af te ronden, en waarbij op sommige “levels” iets te verdienen valt (eeuwige roem, bonus, een garantiescore voor een deel van een tentamen, whatever).

De KnowVU award zal worden gebruikt om (a) de eerder ontwikkelde software modulair te maken waardoor ontwikkeling van nieuwe trainingstools volledig gericht kan zijn op “content”, en (b) het spel-karakter van de tools in overleg met experts op dit gebied zo in te richten dat studenten maximaal gestimuleerd worden om veel te oefenen met deze tools en zo hun vaardigheden te verbeteren.

Een jaar later: het werkt!

Na een jaar met inzet van een student-assistent het project verder te hebben ontwikkeld en te hebben geïmplementeerd, heeft Knoek van Soest mooie resultaten geboekt! Tijdens de Pitchronde van de KnowVU Award voorjaar 2018 vertelde hij en zijn student-assistent Nina van Mastrigt over hun bevindingen: Gamification of skill acquisition in classical mechanics. Ze waren positief verrast door het grote  effect van hun serious game op de studieresultaten van de studenten.

 

Eén reactie op “Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel”

  1. KnowVU schreef:

    […] van 2017 won docent Bewegingswetenschappen Knoek van Soest een KnowVU Award voor zijn onderwijsidee Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel. Het stimuleringsfonds van €5000,- werd ingezet om student-assistent Nina van Mastrigt mee aan te […]

Geef een reactie

Eén reactie op “Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel”

  1. KnowVU schreef:

    […] van 2017 won docent Bewegingswetenschappen Knoek van Soest een KnowVU Award voor zijn onderwijsidee Stimulering van studentactiviteit door oefenmateriaal in te richten als een computerspel. Het stimuleringsfonds van €5000,- werd ingezet om student-assistent Nina van Mastrigt mee aan te […]

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl