Theologie met Jupyter Notebook
06 apr 2017


Winnaar GrassRoots 2017 – voorjaar:

Door: Martijn Naaijer (GGL)

Bijbelwetenschappers in opleiding die leren programmeren. En dat met een instrument dat nog maar mondjesmaat in het onderwijs wordt toegepast, en nu voor het eerst in de theologie: Jupyter Notebook. Dat gebeurt bij het Eep Talstra Centre for Bible and Computer (ETCBC).

Op onze website shebanq.ancient-data.org kan iedereen queries doen in de ETCBC database van de Hebreeuwse Bijbel, maar we krijgen veel vragen over hoe de tools optimaal gebruikt kunnen worden. In dit project ontwikkelen we leermiddelen om op deze vraag in te spelen, waarbij we gekozen hebben voor Jupyter Notebook als belangrijkste programmeeromgeving en kennisclips waarin uitleg gegeven wordt.

Jupyter Notebook is een ideale omgeving om interactief te experimenteren met programmeren en data analyse en om met Markdown een compleet verslag te maken, waarbij Python en R code, resultaten, visualisaties en interpretatie één doorlopend verhaal vormen. Er wordt alleen gebruik gemaakt van middelen die volledig open source zijn en de clips die we ontwikkelen zullen ook voor iedereen beschikbaar zijn via https://github.com/ETCBC/course_materials.

In september en oktober 2017 hebben we het vak gegeven aan onze MA en PhD studenten. Het is een splinternieuw vak geworden, wereldwijd wellicht eerste programmeervak dat volledig gericht is op bijbelwetenschappers. De studenten moesten natuurlijk veel volstrekt nieuwe vaardigheden leren en ze keken ook ineens op een heel nieuwe manier naar de data. De cursus werd positief beoordeeld door de studenten en we zijn van plan om het vak uit te breiden naar meerdere vakken waarin er meer tijd is voor de afzonderlijke onderdelen van de huidige cursus.

Bekijk de poster

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl