Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
12 mei 2017


Avatar

Marja GeuzenbroekAvatar

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   M. Geuzenbroek
Functie:   senior opleider operatieassistenten
Afdeling, Faculteit:   VUmc Amstel Academie
Email   m.geuzenbroek@vumc.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geneeskunde (VUmc)

 

Onderwerp

Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers

Het adviesrapport geeft een beschrijving van een onderzoek dat gedaan is om de scholingsbehoefte te peilen voor functionarissen die zich bezig (gaan) houden met het scholen van gediplomeerde operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Er is ook gekeken naar de doelgroep die geschoold moet gaan worden. De noodzaak van het scholen van gediplomeerden wordt versterkt door het Convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie. Voor het vormen van de adviezen zijn vertegenwoordigers uit verschillende ziekenhuizen geraadpleegd en is er contact geweest met deelnemers aan het project het leerlandschap OKC 2020. De bij- en nascholing van VUmc Academie beschikt over een aantal scholingen die met kleine aanpassingen geschikt gemaakt kunnen worden voor de doelgroep. Er worden acht onderbouwde adviezen gegeven op het gebied van de scholingsinhoud, organisatie, accreditatie, communicatie en acquisitie. De adviezen sluiten aan bij het jaarplan 2015 VUmc Academie & Amstel Academie.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl