Curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen
12 mei 2017


Eveline van Staalduine-Sulman

Eveline van Staalduine-SulmanEveline van Staalduine-Sulman

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   E. van Staalduine-Sulman
Functie:   Universitair hoofddocent Oude Testament
Afdeling, Faculteit:   Godgeleerdheid
Email   e.van.staalduine-sulman@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Godgeleerdheid

 

Onderwerp

curriculumherziening bacheloropleiding religiewetenschappen

De bacheloropleiding religiewetenschappen was in de loop van een aantal jaren van één opleiding gegroeid naar een opleiding met vier specialisaties: algemeen, islam, boeddhisme en hindoeïsme. De historische groei zorgde voor veel ongelijkheden tussen de specialisaties, voor verkeerde volgordes binnen leerlijnen en voor een aantal vakken met te weinig studenten. Ook ontbrak een doorgaande lijn naar de vernieuwde masteropleiding van de faculteit.

Samen met de opleidingsdirecteur heb ik alle problemen in kaart gebracht door met alle coördinatoren en veel docenten en studenten te spreken. Na deze inventarisatie heb ik een algemeen voorstel gedaan tot vernieuwing, dat door het faculteitsbestuur is goedgekeurd. Naar aanleiding daarvan hebben we een vernieuwd curriculum opgezet met meer gezamenlijke modules, goed onderbouwde leerlijnen en een tweetal nieuwe vakken die aansloten bij de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en in het religieuze landschap.

Ook na het SKO-project heb ik de omslag van het oude naar het nieuwe curriculum nog een tijd begeleid door de gesprekken met het onderwijsbureau te voeren en dit bureau te voorzien van al het nodige materiaal. Toen diende ik als schakel tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel. Het vernieuwde curriculum is per september 2016 ingevoerd.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl