Ontwerp van interdisciplinaire track (minor) + aansluitmaster Onderwijsneurowetenschap
12 mei 2017


Mariette Huizinga

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Huizinga, M
Functie:   Opleidingsdirecteur Bachelor Pedagogische Wetenschappen
Afdeling, Faculteit:   Pedagogische wetenschappen, FGB
Email   m.huizinga@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

 

Onderwerp

Ontwerp van interdisciplinaire track (minor) + aansluitmaster Onderwijsneurowetenschap

In mijn SKO-project heb ik de kaders voor een minor en aansluitmaster Onderwijsneurowetenschap uitgewerkt. Onderwijsneurowetenschap is de interdisciplinaire studie van leren en doceren in relatie tot de ontwikkeling van hersenen en cognitie. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ‘normale’ leerontwikkeling, maar ook met de leerontwikkeling van individuen voor wie het leren door biologische, psychologische of sociale factoren een uitdaging is. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn de (neuropsychologische achtergronden) van de ontwikkeling van zelfregulatie, sociale cognitie en lezen en rekenen. Onderwijsneurowetenschap heeft als doel om bruggen te bouwen tussen de kennis van het brein en kennis van het leren. Hierdoor kan onze kennis van het brein, leren en onderwijs worden vergroot, teneinde meer kennis over het lerende brein verder te brengen. Deze kennis is van cruciaal belang bij het ontwerp van interventies om leren te stimuleren. Uitgangspunt bij het ontwerp was de nadruk op het aanbieden van interdisciplinair onderwijs. Interdisciplinair betekent letterlijk ‘tussen’ disciplines en verwijst naar de interactie tussen disciplines. Deze interactie kan variëren van de communicatie en vergelijking van ideeën, tot de uitwisseling van data, methoden en procedures, tot de wederzijdse integratie van onderliggende concepten, theorieën, methoden en epistemologische principes. Het belangrijkste doel van interdisciplinair leren is de integratie van inzichten.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl