Student-led education
12 mei 2017


Michiel van Agtmael

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   van Agtmael
Functie:   internist
Afdeling, Faculteit:   Geneeskunde
Email:   agtmael@vumc.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geneeskunde (VUmc)


Onderwerp

student- led education

Doel van het project Studentenpoli is het opzetten, organiseren en evalueren van een proefstudentenpoli interne geneeskunde voor zowel bachelor als master studenten. In een team, bestaande uit een 1ste, 3de en 5de jaars student wordt zelfstandig een patient in consult gezien op de polikliek interne van het VUmc . De verwachting is dat de diagnostische en therapeutische competenties van geneeskunde studenten zich sneller en beter ontwikkelen als zij vanaf het begin van de opleiding in de echte klinische setting worden geplaatst, met een eigen verantwoordelijkheid ‘op maat’. Dit is om drie redenen interessant: Het kan de kwaliteit en efficiëntie van het geneeskunde onderwijs en van de gezondheidszorg verbeteren, en het kan de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de (medische) onderwijskunde vergroten en meer inzicht geven in de (klinische) cognitieve psychologie.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl