Wijsgerige Vorming: versterken interne organisatie; vergroten van draagvlak, kwaliteitscultuur
12 mei 2017


Edwin Koster

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Edwin Koster
Functie:   UHD, Filosofie, Directeur Wijsgerige Vorming
Afdeling, Faculteit:   Afdeling Filosofie. Faculteit der Geesteswetenschappen
Email   e.koster@vu.nl
SKO / LOL:   SKO- en LOL-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Onderwerp

Wijsgerige Vorming: versterken interne organisatie; vergroten van draagvlak, kwaliteitscultuur

SKO:

  • Het (verder) ontwikkelen van een heldere vakinhoudelijke lijn om te komen tot een samenhangend geheel van onderwijsonderdelen Wijsgerige Vorming
  • Het ontwikkelen van een heldere visie op de organisatie van de Wijsgerige Vorming op facultair niveau
  • Het versterken van het contact met de faculteiten waar het onderwijs wordt gegeven zowel inhoudelijk (bijvoorbeeld door het helpen ontwikkelen van een leerlijn ‘reflectief onderwijs’ voor het gehele BA-curriculum van een faculteit) als organisatorisch (zodat de ontvangende faculteiten ‘mede-eigenaar’ worden van dit onderwijs) met het oog op het vergroten van de kwaliteit en het draagvlak voor de Wijsgerige Vorming op universitair niveau

LOL (in vervolg op SKO-project):

  • Het creëren van een cultuur van kwaliteitszorg in de Wijsgerige Vorming

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl