Zelfstudie op academisch niveau, doceprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal
12 mei 2017


Avatar

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Hekker, T.A.M.
Functie:   arts-microbioloog / onderwijscoördinator
Afdeling, Faculteit:   Medische Microbiologie en Infectiepreventie, VUmc
Email   tam.hekker@vumc.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geneeskunde (VUmc)

 

Onderwerp

Zelfstudie op academisch niveau, docentprofessionalisering, studietechnieken, toetsen, studiemateriaal

Zeker in het medisch onderwijs is een cruciale aan te leren competentie van de student het vermogen tot zelfstudie op academisch niveau. Het VUmc streeft dit primair na door professionalisering van de docent (expert, ontwerper, coördinator, mentor). In de praktijk studeren de meeste studenten toetsgericht, gebruiken ze geen boeken maar (gekochte) samenvattingen en wordt de stof van een cursus gepresenteerd door soms tientallen docenten, die in het slechtste geval een onderdeel van hun onderzoek presenteren en niet precies weten wat de leerdoelen zijn van de cursus waarin zij optreden..
Nodigt het onderwijs zoals wij het geven uit tot zelfstudie vanuit de gewenste academische attitude? Hoe gemakkelijk is het de studie te halen zonder deze attitude?

De wijze waarop de student studeert kan op drie manieren beïnvloed worden:

  • de inhoud en aard van de toetsen
  • het beschikbare materiaal voor zelfstudie
  • de door de student gebruikte studietechnieken

Deze drie zaken zijn allesbehalve onafhankelijk van elkaar.

Een review van de Amerikaanse psycholoog John Dunlosky over effectieve studietechnieken kan dan ook gelezen worden als een onderzoek naar de eisen die gesteld moeten worden aan onderwijsmateriaal en toetsen. Het goede nieuws is dat de meest effectieve studietechnieken de academische attitude bevorderen.

Verhogen rendement zelfstudie (SKO-project)

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl