Actief leren door formatief evalueren
12 sep 2017


Agnes Willemen

Agnes WillemenContactgegevens

Naam en voorletters:   A.M. Willemen
Functie:   UD
Afdeling, Faculteit:   Pedagogische wetenschappen, FGB
Email   a.m.willemen@vu.nl
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen

 

Onderwerp

Formatief evalueren is een belangrijk hulpmiddel om de constructive alignment binnen de cursus te bevorderen. Daarnaast zou het eigenaarschap en daarmee te betrokkenheid bij de leerstof kunnen worden bevorderd als studenten tijdens het vak meer zicht krijgen op hun eigen leerproces en het leerresultaat.

Ik heb me in mijn SKO project gericht op de implementatie van PeerWise (https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/at/?vu_nl), een game based learning environment waarin studenten zelf multiple choice vragen over de stof bedenken en deze delen met andere studenten (collaborative learning).

PeerWise bleek voor studenten en docenten een heel welkome tool bij Pedagogische Wetenschappen. Studenten makken fanatiek gebruik van PeerWise, vooral als het vrijwillig is en er een beloning tegenover staat. Studenten gebruiken de vragen om zich beter voor te bereiden op het tentamen. Studenten die meer gebruik maakten van PeerWise hadden hogere cijfers op het tentamen. Een oorzaak gevolg relatie kon echter niet worden vastgesteld.

Meer informatie over PeerWise en een starterspakket voor docenten om hiermee aan de slag te kunnen, is hier te vinden http://knowvu.nl/kennisplatform/ict-en-onderwijs/peerwise/

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl