Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten
12 sep 2017


Avatar

Lieven DecockAvatar

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Decock L.B.
Functie:   Portefeuillehouder onderwijs
Afdeling, Faculteit:   Filosofie, FGW
Email   l.b.decock@vu.nl
SKO / LOL:   LOL-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Onderwerp

Interactie onderwijsbeleid en onderwijsondersteunde diensten

De voorbije jaren zijn aan de VU meerdere grootschalige hervormingen doorgevoerd in de organisatorische structuur en in de bedrijfsvoering en onderwijsondersteuning, waaronder de reorganisatie van het OBP, de informatisering van de onderwijsondersteuning, de nieuwe bestuurlijke structuur, en facultaire fusies (bv. Letteren en Wijsbegeerte). Tegelijk is er er in de onderwijsagenda een belangrijke impuls gegeven aan onderwijsvernieuwing. Het project betrof de wijze waarop deze processen op elkaar konden afgestemd worden, met kwesties als de relatie WP/OBP, centraal/decentraal, en de invloed van IT-processen op de onderwijsorganisatie.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl