Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs
14 sep 2017


Inspectierapport verdere versterking examencommissies in het hoger onderwijs: in dit rapport beantwoordt de inspectie de vraag in welke mate en hoe examencommissies in het hoger onderwijs vaststellen of een student voldoet aan de beoogde eindkwalificaties. De onderzoeksvraag sluit aan bij artikel 7.12 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Met deze onderzoeksvraag gaat de aandacht uit naar zowel de taken van de examencommissie als de wijze waarop zij zich van die taken kwijt en de positie die ze in de eigen instelling inneemt. De inspectie doet in dit onderzoek geen uitspraken over het eindniveau van opleidingen; het onderzoek richt zich op de borgende taak van de examencommissies.

Tijdens het hierboven genoemde onderzoek hoorden de onderzoekers regelmatig van examencommissies dat zij bij de borging van de kwaliteit van de toetsing afhankelijk zijn van vele andere betrokkenen. Die bevindingen, in de marge van het onderzoek, waren te belangrijk om te laten liggen. Er is voor gekozen zonder aanvullend onderzoek met vragenlijsten of instellingsbezoeken, de inzichten bijeen te brengen in een rapport, verrijkt met resultaten van gesprekken met toetsdeskundigen en literatuurstudie: ‘De kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs’. De minister heeft dit rapport 2 maart aan de Tweede Kamer aangeboden. In het rapport doet de inspectie de aanbeveling aan instellingen om de aandacht voor toetsing verder te intensiveren en geeft daartoe als handreiking een schema:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl