Naar een portfolio van masteropleidingen
14 sep 2017


Workshop – Naar een portfolio van masteropleidingen (d.d. april 2015)

Binnen het onderwijsaanbod in de masterfase is veel meer ruimte om te variëren en te profileren dan vaak wordt gedacht. Dit was de rode draad van de workshop die KnowVU samen met OKZ op 16 april 2015 organiseerde voor zo’n 20 opleidingsdirecteuren en portefeuillehouders.

Aan de hand van voorbeelden uit Human Health and Life Sciences en FEWEB verkenden de deelnemers de ruimte om als VU toe te werken naar een portfolio van masteropleidingen. Door aan te sluiten bij de profileringsthema’s van de VU en tegelijkertijd te differentiëren in doelstellingen, inrichting van het programma, werkvormen en ingangsvoorwaarden, kunnen faculteiten inspelen op de belangstelling van verschillende groepen studenten, mede met het oog op hun toekomstige carrières.

Zie de presentaties hieronder:

Inleiding – Naar een portfolio van masteropleidingen

Masters in IP en Onderwijsagenda

H2LS Brede bachelor aansluiting master

Portfolio Master – Rob de Crom FEWEB

Sturing op instroom – Ad Verkleij

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl