‘Nominaal is normaal’: goede start van een academische carrière
14 sep 2017

EUR | De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt al jaren hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een betere scholing van docenten en kleinschalig onderwijs bij verschillende opleidingen. Bij die verbeteringen horen ook maatregelen om studenten meer te binden aan hun opleiding en hen zoveel mogelijk binnen de gestelde tijd (‘nominaal’) af te laten studeren. Meer studiesucces helpt ook het vormen van schulden voorkomen.

‘Nominaal is normaal’

‘Nominaal is normaal’ is een ambitieuze aanpak van de Erasmus Universiteit Rotterdam die eerstejaarsstudenten goed uit de startblokken laat komen op de universiteit. Het onderwijsprogramma krijgt een impuls om hen sterker te activeren, met onder meer intensievere begeleiding door tutoren, studieadviseurs en docenten en door kleinere werkgroepen.

Van studenten wordt in deze ambitieuze studiecultuur verwacht dat ze ‘bij blijven’ en vakken direct afronden. Dat leidt tot een betere doorstroom en meer studiesucces. Studenten moeten hun eerste jaar in één keer met voldoende resultaat halen, zodat ze het tweede jaar zonder vertraging kunnen beginnen. Een goede start van de academische carrière dus.

Uit onderzoek is gebleken dat een groot aanbod van herkansingen leidt tot uitstelgedrag en daarmee studievertraging. Het aantal herkansingen wordt daarom sterk ingeperkt. Studenten die aan het einde van het collegejaar meer onvoldoendes dan herkansingsmogelijkheden hebben mogen – natuurlijk binnen een bepaalde bandbreedte – gebruik maken van een compensatieregeling. Bovendien moeten studenten dan laten zien dat ze op andere vakken wel degelijk hoge cijfers halen. Hiermee kijken we naar de capaciteit van studenten over de gehele linie van het eerste jaar voor ze worden toegelaten tot het tweede jaar.
Ervaringen uit binnen- en buitenland, onder andere bij Erasmus School of Economics, wijzen uit dat dit niet leidt tot een beperktere kennisbasis van studenten. Met ‘Nominaal is normaal’ gaat de lat gaat juist omhoog: in plaats van een 5,5 voor elk vak moeten studenten voortaan gemiddeld (dus over meerdere vakken) een 6,0 halen.

Lees de rest van het artikel op eur.nl.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl