Interfaculair samenwerkingsprogramma Studentenpoli-VUmc
23 sep 2017


Inzending KnowVU Award 2017 – voorjaar

Door: Michael Reumerman (Docent farmacotherapie / arts onderzoeker, VUmc)

Titel: Interfacultair samenwerkingsprogramma waarbij studenten met maximale verantwoordelijkheden samenwerken aan beroepspraktijk lijkende onderwerpen.

Samenwerking op de werkplek is nog nooit zo belangrijk geweest. In alle beroepsgroepen wordt samenwerking binnen en tussen verschillende afdelingen zoveel mogelijk gestimuleerd. Zo ook in de medische wereld. Desondanks blijft dit vaak een punt van aandacht en kunnen deze problemen veel ongenoegen opwekken en eventueel aanleiding geven tot fatale fouten.

In de medische wereld kan hierbij worden gedacht aan de soms moeizame communicatie tussen verpleegkundigen en artsen door een verschil van inzicht, het ongeloof bij artsen bij bepaalde beleidsbepalingen van gezondheidsmedewerkers en de veelal superieure houding van artsen in de relatie tot apothekers. Als reactie op deze problemen op de werkvloer wordt intra-curriculaire en intra-facultaire samenwerking binnen opleidingsinstituten steeds meer gestimuleerd.

Hoewel deze stimulering een positief signaal is, zullen de problemen bij de interprofessionele samenwerking hiermee niet verdwijnen. Interprofessionele collega’s volgen vaak een verschillend curriculum, veelal aan een andere faculteit of onderwijsinstituut, waardoor zij tijdens hun opleiding nooit met elkaar leren samenwerken. Wanneer het onderwijs zich zou richten op intercurriculaire en interfacultaire samenwerking, kan de samenwerking van interprofessionele collega’s sterk verbeteren. Door studenten tevens maximale verantwoordelijkheden te geven voor een op de beroepspraktijk lijkend onderwerp wordt een toekomstige samenwerking zoveel mogelijk gesimuleerd. Studenten worden in deze vorm tevens blootgesteld aan andere inzichten, ervaren de kwaliteiten van hun collega’s en leren een bruikbare interprofessionele communicatie techniek aan. Deze intercurriculaire of interfaculataire vorm van samenwerking vergt echter een betere afstemming tussen de twee beroepsgroepen en wordt vermoedelijk door uiteenlopende politieke agenda’s en roosterproblemen in de huidige opleidingen (nog) niet ingevoerd.

De Studentenpoli-VUmc, een extra curriculair programma vóór en dóór studenten en afgeleid van de Amerikaanse Student-run Clinics, zou hiervoor uitkomst kunnen bieden. Het programma faciliteert al enkele jaren een unieke extra-curriculaire leeromgeving waarbij studenten geneeskunde (bachelor en master) in teams zorgdragen voor echte patiëntenzorg. Hierbij leren de studenten niet van verzonnen opdrachten of casuïstiek maar door hun toekomstige functie te doen (learning by doing). De Studentenpoli-VUmc (sectie farmacotherapie, afdeling Interne Geneeskunde) is door haar extra-curriculaire karakter en de nauwe samenwerking met verschillende opleidingen het geschikte medium om een nieuw samenwerkingsverband tussen verschillende curricula en faculteiten te verkennen.

Na aanleiding van het “Eindrapport Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid” (EVM) uit 2017, waarin blijkt dat vooral 65-plussers opgenomen worden ten gevolge van vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde problemen, is het idee ontstaan om een samenwerkingsverband tussen geneeskunde studenten en gespecialiseerde verpleegkundige in opleiding (Master of Advanced Nursing Practice en Master Physician Assistant) op te starten. Aangezien beide groepen verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van deze geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen. In ons programma zullen de studenten daarom intensief met elkaar samenwerken om de medicatie voor patiënten met polyfarmacie (gebruik van meer dan 5 geneesmiddelen) op de afdeling ouderengeneeskunde van het VUmc te optimaliseren. Door dit interfacultaire samenwerkingsprogramma waarbij studenten met maximale verantwoordelijkheden samenwerken aan echte patiëntenzorg leren studenten niet alleen elkaars standpunten en inzichten te verkennen, elkaars kerncompetenties te gebruiken, hun rol als medisch expert te vergroten maar dragen zij ook bij aan de verbetering van de medicatieveiligheid van het VUmc.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl