Vloggen als tool voor peer- en blended learning 
23 sep 2017


Inzending KnowVU Award 2017

Door: Aafke Fraaije (juniordocent / onderzoeker Athena Instituut, Bèta)

Waarom?
Het uiteindelijke doel van elk programma is om studenten af te leveren met voldoende kennis en competenties van de final attainment levels zoals deze gedefinieerd zijn per programma. Elk programma is logisch gestructureerd met leerlijnen en leerdoelen. Er is echter bijna geen feedback van studenten of de kennis en competenties die aangeleerd worden tijdens het cursorisch gedeelte ook daadwerkelijk goed aansluiten op de kennis en competenties die nodig zijn bij het realiseren van de eindwerkstukken.

Met onderstaand idee worden video weblogs (vlogs) ingezet om feedback van studenten te verkrijgen en daarmee het cursorisch onderwijs te versterken. Op deze manier sluit het onderwijs beter aan op de behoeftes van de studenten, waardoor de studenten beter voorbereid aan hun eindwerk beginnen en wij uiteindelijk een hogere kwaliteit eindwerken mogen verwachten.

Hoe?
Op dit moment maakt een aantal studenten tijdens het eindwerk van de masteropleiding Management, Policy Analysis & Entrepreneurship (MPA) wekelijks een vlog over hun persoonlijke uitdagingen en mijlpalen. Andere studenten kunnen online peer feedback geven op deze vlogs, door bijvoorbeeld aan te geven dat ze het probleem herkennen of wat zij zouden doen in deze situatie. Hierdoor wordt peer learning gestimuleerd en krijgen docenten goed inzicht in de problemen waar studenten tegenaan lopen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om het cursorisch onderwijs te versterken.

Het innovatieve idee dat wij voorstellen, is om de vlogs en de daarvan geleerde lessen op te nemen in het cursorisch onderwijs als onderdeel van een blended leeromgeving. Door de vlogs van de eindwerken al tijdens het cursorisch onderwijs aan te bieden, wordt de rode draad van het hele programma versterkt en wordt de motivatie van studenten tijdens de cursus verhoogd. Bovendien wordt de reguliere lesstof aangevuld met vlogs die door studenten zelf gemaakt en geselecteerd zijn, waardoor het cursorisch onderwijs één-op-één wordt afgestemd op de behoeftes van studenten.

Het idee is duurzaam en vakoverstijgend. Als er eenmalig wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een methodiek om vlogs te maken voor het onderwijs, kan deze methodiek vervolgens worden toegepast voor elk vak en binnen elke faculteit. Bovendien kunnen de gemaakte filmpjes onbeperkt worden hergebruikt. Zo ontstaat er over de jaren heen een groeiend, interactief online platform.

Wat?
We willen een vak- en faculteitsoverstijgende methodiek ontwikkelen voor ‘vloggen als tool voor peer en blended learning’, door het idee eerst toe te passen binnen één specifieke opleiding. Voor het ontwikkelen van deze methodiek moet o.a. worden uitgezocht welk type student het meest geschikt is om te vloggen, hoe die daarin op de best mogelijke manier kan worden begeleid en tenslotte welk type vlog het meest geschikt voor een peer- en blended learning omgeving. We willen deze methodiek ontwikkelen door de vlogs die nu gemaakt worden tijdens de eindwerken te implementeren in het cursorisch onderwijs van 2017-2018. We monitoren en evalueren in hoeverre daarmee a) het onderwijs beter aansluit op de behoeftes van de studenten, b) studenten beter voorbereid aan hun eindwerk beginnen en c) het uiteindelijk een hogere kwaliteit eindwerken oplevert.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl