Matching gebruiken voor studiekeuzeadvies
26 sep 2017
Aniel Bhulai

Aniel BhulaiAniel Bhulai

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   A. Bhulai
Functie:   Opleidingscoordinator/Docent
Afdeling, Faculteit:   N&S/Beta Wetenschappen
Email   a.bhulai@vu.nl 
SKO / LOL:   SKO-project
Project opgezet voor:   Faculteit der Bètawetenschappen


Onderwerp

Het doel van dit project was om een matchingsprogramma te ontwikkelen met een groot draagvlak binnen MNW dat gebruikt kon worden voor studiekeuzeadvies. We wilden de aankomende student(e) in staat te stellen definitief te bepalen of de MNW opleiding inderdaad bij hem/haar paste of niet. De verwachting was dat de uitval na het eerste jaar minimaal zou worden en dat de rendementen en het studiesucces zouden stijgen.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl