Morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid in het VU curriculum
26 sep 2017


Gjalt de Graaf

Gjalt de GraafGjalt de Graaf

 

Contactgegevens

Naam en voorletters:   Gjalt de Graaf
Functie:   Hoogleraar
Afdeling, Faculteit:   Sociale Wetenschappen
Email   g.de.graaf@vu.nl
SKO / LOL:   SKO- en LOL-project
Project opgezet voor:   Alle faculteiten

 

Onderwerp

Aandacht voor waarden en dilemma’s in alle curricula van de Vrije Universiteit. De student van nu is de professional met maatschappelijke verantwoordelijkheid van morgen, daar moet dus ook in de opleiding aandacht aan besteed worden. Zie ook mijn onderwijsrede hierover.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl