Leerlijnentool Universiteit Utrecht
13 okt 2017

Bron: Zichtbare leerlijnen – Universiteit Utrecht

De leerlijnentool draagt bij aan het visualiseren van gerelateerde onderdelen binnen een curriculum. In één oogopslag wordt duidelijk welke kennis en vaardigheden tijdens het curriculum aan bod komen en op welke wijze deze worden opgebouwd. De tool kan interactief worden ingezet en kan eenvoudig toegankelijk worden gemaakt voor alle betrokkenen.

Wat is de functie?

De functies van de leerlijnentool zijn tweeledig:

  1. De leerlijnentool kan actief worden gebruikt in het onderwijs om het inzicht van studenten in hun eigen academische kennis, vaardigheden en ontwikkeling te vergroten.
  2. De leerlijnentool kan door de docenten en de opleiding worden ingezet voor de afstemming, evaluatie en verbetering van het curriculum.
    De tool draagt dan ook bij aan het versterken van de samenhang in het curriculum en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Doel leerlijnentool

Met de leerlijnentool wordt een leerlijn binnen het curriculum gevisualiseerd. Binnen een leerlijn zijn vaak een aantal afgebakende onderdelen te onderscheiden. Zo kan bijvoorbeeld een leerlijn ‘onderzoeksvaardigheden’ de volgende onderdelen bevatten:

(A) Probleemstelling,
(B) Onderzoeksopzet,
(C) Dataverzameling,
(D) Data-Analyse en
(E) Rapportage.

De leerlijnentool maakt voor elke cursus binnen het curriculum zichtbaar aan welke onderdelen van de leerlijn wordt gewerkt. Tevens kan inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze studenten aan deze onderdelen van de leerlijn werken, door deze een bepaald kleur toe te kennen. Lees verder

 

 

Ervaringen van docenten

zichtbare leerlijnen docenten from ICT&Media on Vimeo.

Geef een reactie

Geef een reactie


Contact

knowvu@vu.nl